Salts vision

Den som leder Salts arbete på riksnivå har titeln generalsekreterare. Nuvarande generalsekreterare Olof Edsinger kommer under hösten att fasa ut sitt uppdrag. Vi söker därför en ny generalsekreterare med tillträde den 1 september 2014. Vi söker också en vikarierande missionskonsulent för två år, med start den 1 augusti 2014. Missionskonsulenten…
Läs mer

EFS Scout, bildades 1988 som en sektion i KFUK-KFUMs Scoutförbund. EFS Scout var en del av EFS organisation fram till att Salts bildades 2005. Från 2010 och framåt har den svenska scoutkartan ritats om och de fem tidigare scoutförbunden har omorganiserats till ett Scouterna Sverige med olika samverkansorganisationer. I jan…
Läs mer

Salt får, i egenskap av en demokratisk barn- och ungdomsorganisation, bidrag från staten. Hur stort bidraget är avgörs av antalet föreningar och det antal medlemmar som alla tappra statistikansvariga ute i föreningarna rapporterar in. Var tredje år genomför staten en fördjupad granskning av alla organisationer som får bidrag och nästa…
Läs mer

Närkontakt Gärdsmark

Nu öppnar anmälan till Patrullriks, sommarens bästa vecka. Anmälningsblanketter för deltagare finns på www.patrullriks.nu Från den 5 april är anmälningswebben öppen för kårer, föreningar och familjer.

Välkommen till EFS och Salts årskonferens i Hässleholm 29 maj – 1 juni! Under fyra dagar så samlas EFS och Salt gemensamt för att fokusera och utrustas för ytterligare ett år. Årskonferensen har tre delar, en barnkonferens (upp till 14 år), ungdomslägret Avtryck (15-20 år) och en vuxenkonferens från 20…
Läs mer