– En rörelse av barn och ungdomar,
trygga och stolta över att tillhöra Jesus.

Salts volontärprogram, med volontärer i Argentina, Burma och Tanzania tvingas till nedskärningar inför hösten 2016. Volontärprogrammet finansieras till stor del genom det så kallade praktikantbidraget som förmedlas via Svenska missionsrådet (SMR) från SIDA. Flyktingströmmarna har gjort att SMR inte fått så mycket pengar som de ansökt om och tvingas därför…
Läs mer

  Den 6maj 2016 håller Salt riks sitt årsmöte i Södertälje. Årsmötet är en del av programmet på EFS och Salts årskonferens. Förslag på vad årsmötet ska besluta om (motioner) ska vara inne senast 6 mars. Gäller förslaget en ändring i stadgarna (Salts grunddokument) ska förslaget vara inne sedan 6 feb. Skicka…
Läs mer

Idag släpps det första avsnittet av Salts nya video-podd. Generalsekreterare Johanna Björkman tillsammans med Salts kommunikatör Markus Holmström kommer, ungefär en gång i månaden samtala om relevanta ämnen. Det första avsnittet handlar om Kallelse. Följ gärna med oss på Facebook och Youtube!  

Idag inleds den ekumeniska, nationella ungdomsledarkonferensen KALLAD i Linköping. Vi är ungefär 400 personer anmälda som ser fram emot dagar av uppbyggelse, utrustning och utmaning. Som ledare i kyrkans ungdomsarbete står vi inför stora utmaningar. Hur ska vi vinna en ny generation för Kristus? Hur kan vi hjälpa varandra till…
Läs mer

I mitten av oktober lanserades en ny lovsångsbok, Lovsjung Tillsammans, med 150 sånger som passar alla generationer. Boken har tagits fram i ett samarbete mellan Leva Livet och Davids Media och har skapats för att fungera i såväl gudstjänsten som i barnverksamheten. I boken återfinns också ett par av sångerna…
Läs mer