Brevutskick från Salt riks

På den här sidan har vi försökt samla de brev som skickats ut från Salt riks. Om inget annat anges har breven gått ut till Salts alla lokalföreningar.

2015

December: Decemberutskick 2015. (Blankett för verksamhetsredovisning finns att ladda ner på denna sida!)
Augusti: Jubileumsutskick Salt 10 år inför hösten 2015
April: Tackkort för statistikrapportering 2014.
Mars: Utskick med aktuella evenemang för ungdomar (Brev till tidigare lägerdeltagare på Salts riksläger)
Mars: Utskick inför årsmötet 2015 till alla Salt-föreningar

2014

December: Julutskick 2014 med information om statistikrapportering.
Augusti: Höstutskick inför ny termin
Mars: På gång i Salt 2014 (Brev till tidigare lägerdeltagare på Salts riksläger)
Mars: Utskick till Salt-föreningar inför Salts årsmöte 2014. Fullmakter mm finns att ladda ner här!
Januari: Följebrev om lokala årsmöten, medlemslistor mm

2013

December: Julutskick med information om statistikrapportering.
Augusti: Höstutskick inför ny termin
Juni: På gång i  (Brev till kårer i )
Mars: På gång i Salt (Brev till tidigare lägerdeltagare på Salts riksläger)
Februari: Inför Salts årsmöte 2013
Januari:  på egna ben – allt du behöver veta för din kår (Brev till kårer i )
Januari: Följebrev om årsmöte och div Saltarrangemang

 

2012

December: Julutskick
Augusti: Höstbrev
Januari: Följebrev om årsmöte och div Saltarrangemang

 

2011

December: Julbrev
November: KM-utskick (brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
September: KM-utskick(brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
Augusti: Höstutskick
Maj: KM-utskick  (brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
Januari: Följebrev  om medlemsrapportering och årsmöte

 

2010

December: Julbrev
Augusti:Höstutskick
Maj: KM-utskick (brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
Februari: KM-utskick (brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
Januari: Följebrev om medlemsrapportering och årsmöte

 

2009

November: KM-utskick (brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
November: Tre sätt att ta upp medlemsavgiften
September: KM-utskick (brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
Augusti: Höstutskick
Februari: KM-utskick (brev från Salts barn- och scoutkonsulent)
Februari: Utbytet
Januari: Följebrev om medlemsrapportering och årsmöte

 

2008

December: Julutskick
December: Julbrev BIAL
November: Information om Timoteus och Just dé m.m.
Augusti: Brev från Salts barn- och scoutkonsulent
Augusti: Höstutskick
April: Nytt sektionsavtal KFUM och Salt
April: Medlemsförmåner scoutförbundet
Februari: Dubbelt föreningsstöd för 2007
Januari: Följebrev om årsmöte och medlemslistor

 

2007

December: Julbrev
December: Julbrev BIAL
Augusti: Följebrev
Augusti: Medlemslista för Salt
Maj: Följebrev
Maj: Nytt barnmaterial, tidningen Just dé och Patrullriks