Salts årsmöte 2019!

Varmt välkommen på Salts årsmöte 2019!

Tid: 11 maj 2019, kl. 15.00.
Plats: Lötenkyrkan, Uppsala.

Alla föreningar anslutna till Salt har rätt att skicka minst två representanter till årsmötet för Salt – barn och unga i EFS. Där beslutar vi om de stora dragen för vad vi ska syssla med på riksnivå i Salt. Vem ska sitta i styrelsen? Hur använder vi bäst de pengar vi har? Och vad ska vi planera för att göra kommande år?

Ses där!

Årsmöteshandlingarna klara


 

Salts årsmöte 2016 hålls den 6 maj kl 1330 i Rosenborgshallen i Södertälje. Årsmötet är en del av EFS och Salts årskonferens och programmet för ungdomslägret Avtryck. I år kommer vi bland annat att kika närmare på de förändringar i Salts rikstäckande organisation som en utredning inom EFS och Salt föreslår. Nu är årsmöteshandlingarna till Salts årsmöte klara. De finns att läsa på sidan om årsmöte!

Glöm inte bort att som ombud ta med dig en ifylld fullmakt! Den ifyllda fullmakten tar du till fullmaktsgranskningen på årskonferensen och får dina röstkort!

Glöm inte heller att anmäla dig till själva årskonferensen! Sista anmälningsdag är den 18 april.

Innan själva årsmötet, kl 11 på fredagen är det ett påverkanstorg där du kan göra din röst hörd! Anmäl dig till årskonferensen/Avtryck för att vara med här!

Kom på Salts årsmöte 2016!

kallelse Salts årsmöte 2016

 

Den 6maj 2016 håller Salt riks sitt årsmöte i Södertälje. Årsmötet är en del av programmet på EFS och Salts årskonferens.

Förslag på vad årsmötet ska besluta om (motioner) ska vara inne senast 6 mars. Gäller förslaget en ändring i stadgarna (Salts grunddokument) ska förslaget vara inne sedan 6 feb. Skicka förslagen till:

Salt – barn och unga i EFS
Box 23001
75023 Uppsala

eller: salt@efs.nu

 

Kom till Salts årsmöte 2015!

Kallelse Salts årsmöte 2015 web

Den 15 maj 2015 håller Salt riks sitt årsmöte i Umeå. Årsmötet är en del av programmet på EFS och Salts årskonferens.

 

Förslag på vad årsmötet ska besluta om (motioner) ska vara inne senast 15 mars. Gäller förslaget en ändring i stadgarna (Salts grunddokument) ska förslaget vara inne sedan 15 feb. Skicka förslagen till:

Salt – barn och unga i EFS
Box 23001
75023 Uppsala

eller: salt@efs.nu

blir Salt Scout

Salt Scout

Vid Salts årsmöte i Hässleholm beslöts att Salts scoutverksamhet ”” byter namn till ”Salt Scout”. Efter lång diskussion fattades beslutet med en tydlig majoritet.

Förslaget om namnbyte väcktes på årsmötet i form av en proposition. I propositionen och under styrelsens presentation på årsmötet beskrevs flera anledningar till varför förslaget läggs fram just nu.

– Salt har funnits i nio år. Beslutet att bilda en egen barn- och ungdomsorganisation togs både av ungdomarna själva och av EFS. Men trots det behöver vi fortfarande tydliggöra både i och utanför EFS-rörelsen att Salt är just en egen organisation. Dessutom är det Salt, inte EFS, som är samverkansorganisation till Scouterna och vi behöver förtydliga gentemot föräldrar och andra att det är genom Salt som våra scouter blir scouter, säger Anders Brunnegård, scoutkonsulent på Salt.

Samtidigt är Salt väl medvetna om att det nästan alltid är EFS:are som är ledare i Salts scoutarbete, liksom att detta ofta bedrivs i EFS lokaler.

– Vi är beroende av EFS stöd för vårt scoutarbete och vi är mycket tacksamma och glada för detta. Men Salt behöver bli accepterade och uppskattade som egen organisation, skriver Salts styrelse i propositionen. I samtal om detta mellan EFS och Salts styrelser har också EFS styrelse gett sitt fulla stöd till att byta namn på scoutverksamheten. Båda styrelserna hoppas att detta kan leda till att fler Salt-föreningar bildas och att det i sin tur kan utmana missionsföreningarna att släppa över ansvar till de unga.

Utöver arbetet med att förtydliga att det är genom Salt som scoutverksamheten bedrivs har den svenska scoutkartan ritats om under de senaste två åren. Riksorganisationen Scouterna har bildats, och till denna finns i dagsläget tre samverkansorganisationer knutna. I denna omvandling har Salt blivit en egen samverkansorganisation, i stället för att som tidigare vara anslutna via KFUK-KFUMs scoutförbund. Sedan den 1 januari 2013 blir den enskilde scouten därför en scout genom Salts samverkan med riksorganisationen Scouterna. För att få kalla sig scout måste man alltså vara med i en Salt-förening – det räcker inte att tillhöra EFS. Denna strukturella förändring har också gett avtryck i det nya märke för Salt Scout som presenterades i förra numret av Budbäraren.

har funnits sedan 1988 och verksamheten fortsätter precis som förut fast med ett nytt namn.

Läs mer om Salts scoutverksamhet här!

Välkommen till EFS och Salts årskonferens i helgen!

Älskad. Rustad. Sänd

Under Kristi himmelsfärdshelgen har EFS och Salt sin gemensamma årskonferens i Hässleholm. Barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar träffas 29 maj till 1 juni för att få söka Gud och möta varandra under temat Älskad Rustad Sänd. 

Flera av samlingarna under konferensen är öppna för alla som vill. Har du möjlighet så kom gärna på gudstjänster och årsmöten.

Mer information om konferensen hittar du här!

Årsmöteshandlingar för Salts årsmöte 30 maj kl 13.30-17 hittar du här! Årsmötet hålls i Pingstkyrkan i Hässleholm.

Nu finns årsmöteshandlingarna tillgängliga

Salt riks årsmöte hålls fredagen den 30 maj i Hässleholm. Till årsmötet behöver man ett gäng olika handlingar, dagordning, redovisningar av verksamhet och ekonomi, förslag från styrelsen osv. Alla dessa handlingar finns nu tillgängliga att ladda ner på den här sidan!

Föranmälda ombud får sina handlingar på post i mitten av maj.

 

Årskonferens, årsmöte och proposition

avtryck14

Välkommen till EFS och Salts årskonferens i Hässleholm 29 maj – 1 juni!

Under fyra dagar så samlas EFS och Salt gemensamt för att fokusera och utrustas för ytterligare ett år. Årskonferensen har tre delar, en barnkonferens (upp till 14 år), ungdomslägret Avtryck (15-20 år) och en vuxenkonferens från 20 år och uppåt. Anmäler dig gör du här!

På fredagen  den 30 maj har Salt sitt årsmöte. Till årsmötet får varje saltförening skicka minst två ombud (Läs mer här). På årsmötet beslutas om styrelsen har lett Salt på ett bra sätt under 2013 och de stora dragen för vad Salt ska göra under 2014-2015 bestäms i verksamhetsplan och budget. Dessutom behandlas ett förslag från styrelsen om namnändring av , en sk proposition. På den här sidan kan du ladda ner och läsa propositionen och alla andra årsmöteshandlingar!
Glöm inte att säga till din ordförande att du vill vara ombud!

På lördagen den 31 maj håller EFS sitt årsmöte. Även här kan man vara ombud men då från sin EFS-förening. Läs mer här!