Anmälan öppen till nästa års barnledarkonferens

jesustillbarnen_flyer-webb

Den 1 oktober öppnade anmälan till den stora ekumeniska barnledarkonferens som arrangeras i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 3–5 februari 2017. De båda tidigare konferensen har varit mycket uppskattade, och det nationella söndagsskolnätverket räknar med god uppslutning.

– Totalt har vi möjlighet att ta emot så många som 2000 deltagare, säger ordförande Olof Edsinger. Men det viktigaste är förstås inte hur många vi blir, utan att alla som kommer ska få en helg av uppmuntran, utrustning och utmaning. Och inte minst viktigt: att vi tillsammans ska få ett möte med Jesus.

Totalt bjuder konferensen på ett 30-tal olika seminarier på teman som: ”Barnets andliga utveckling”, ”Tron i hemmet”, ”Hur möter vi barn av annan tro?”, ”Barn och bön”, ”Att påverka med respekt”, ”Med musiken som redskap” och ”Scouting på kristen grund”. De medverkande kommer från England, Danmark och hela bredden av Sveriges kristenhet.

– Särskilt spännande känns det med Keith White, som är grundare av den internationella rörelsen Child Theology Movement. Ur Salt-perspektiv kan det också vara intressant att Carsten Hjorth Pedersen kommer. Han är en duktig luthersk teolog, och ledare för Kristent Pædagogisk Institut i Danmark.

Konferensen vänder sig till alla som är, eller vill bli, barnledare. Men också till dem som är föräldrar och längtar efter stöttning i att dela tron med sina egna barn. Sist men inte minst vänder den sig också till dem som är pastorer, präster eller församlingsledare med inflytande över frågor som har med kyrkans barnverksamhet att göra.

Det nationella söndagsskolnätverket består av representanter från Adventistsamfundet, EFK, ELM Syd, Equmenia, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Frälsningsarmén, King’s Kids, Livets Ord, Pingst Ung, Salt, SAU och Youngsters.

 

Konferensens hemsida: http://barnledarkonferens.se

Barnledarkonferensen full – tre veckor innan sista anmälningsdag

 

barnledarkonferens 2015 2

Trycket på årets barnledarkonferens har varit mycket stort, och anmälan är nu stängd. Totalt blir det ca 1400 personer på plats i Jönköping, inklusive volontärer. Delar av konferensen, inklusive några av workshoparna, kommer att spelas in, så även om du var för sent ute kommer du att kunna ta del av vissa programpunkter i efterhand.

 

Läs mer om barnledarkonferensen här!

Har du upptäckt resurs-sidan jesustillbarnen.se? Där finns många skatter om hur du kan arbeta med att barn ska få lära känna Jesus!

Anmälan till nästa års barnledarkonferens har öppnat! Jönköping 6-8 mars 2015

Barnledarkonferens-2015-FB-Anmälan-är-öppen

Barnledarkonferensen 2013 var historisk. Aldrig tidigare har så många olika kyrkor, organisationer och andra aktörer tillsammans inbjudit till en nationell barnledarkonferens i Sverige. Många av de över 1000 deltagarna vittnade om en ovanligt välsignad helg – en helg av utrustning, gemenskap och stark gudsnärvaro.

 

Med barnledarkonferensen 2015 vill vi bygga vidare på allt detta. Vi tror att Gud under denna konferens vill utmana oss att ta nya steg både i relation till barnen och i vår personliga gudsrelation. Precis som förra gången är det fokus på praktisk utrustning, denna gång med ett ännu större utbud av workshops. Vi kommer också att ha gemensamma gudstjänster med ett antal nya bekantskaper bland talarna.

 

Konferensen vänder sig till dig som är, eller skulle vilja vara, barnledare. Men också till dig som är förälder och som längtar efter stöttning i att dela tron med dina egna barn. Inte minst vänder den sig till dig som är präst, pastor eller ledare med inflytande över det som gäller Guds rike och barn 0-13 år i din församling.

 

Välkommen till en helg av uppmuntran, utrustning och utmaning!

Klicka här för att komma till barnledarkonferensens hemsida!