Brännpunkt

 

Brännpunkt-15

I Salt har det alltid funnits något stort, nationellt ungdomsläger. Från 2004-2013 fanns sommarlägret TEJP och efter ett års uppehåll startades 2015 lägret Brännpunkt. Brännpunkt är en kombination av de populära nyårslägren Livskraft och allt det vi med åren lärt oss av TEJP.

 

Med lägren vill vi sätta fokus på den kristna trons huvudperson – Jesus – och på allt det spännande som finns att upptäcka när man lever tillsammans med honom. För oss som arrangerar Brännpunkt hör hängivenhet för Gud samman med glädje över det liv som han har gett oss. Därför vill vi att lägret ska innehålla både humor och allvar, bibelstudier och äventyrsaktiviteter, lovsång och flera andra kreativa uttryck.

Mer information om årets läger hittar du på brannpunkt.efs.nu!