Missionsresor anordnade av Salt och EFS

Att resa tillsammans som grupp till våra internationella partners ger en möjlighet att ta nya steg i tron, fördjupas i böneliv och lärjungaskap och upptäcka nya sidor av den kristna tron genom och tillsammans med våra syskon i andra länder.

Här kan du få information om resor som är på gång inom Salt och EFS!

 

Informatuion från Salt riks Livskraft 20176

Följ med till Tanzania!

Hösten 2018 arrangerar Salt och EFS en inspirationsresa till Tanzania för rörelsens barn- och körledare. Det blir en oförglömlig upplevelse, så ta chansen att åka med!

 

Systerkyrkan i Tanzania har en spännande körkultur, de åker regelbundet ut och evangeliserar. Att möta den kulturen kan ge inspiration och väcka idéer till musikmission i Sverige. Under fem av resans dagar kommer körledarna att fokusera på att öva ihop sig med en tanzansk kör. Övningen kommer resultera i en musikevangelisationsresa till en by utanför Dodoma.

För barnledare väntar möten med BIAL-missionärerna Ulf Ekängen och Nora Sandahl med familjer. De arbetar med att stärka barnperspektivet i de två stiften Dodoma och Iringa, som båda kommer att besökas. Genom studiebesök och utbyten med barnledare ges en inblick i barns situation i Tanzania, barnrättsfrågor och kyrkans missionsarbete för att nå barnen. Under läsåret 2017/2018 är temat för SKATTENs och Soul Childrens internationella engagemang ”Barn i Tanzania”. Genom resan levandegörs temat och engagemanget kan fördjupas.

Förutom möten med kyrkor och deras verksamhet innehåller resan också safari och tid vid stranden.

 

Praktisk information

Preliminära datum är 4-18 augusti 2018. Kostnaden för resan är preliminärt 15 000 kr och deltagarna uppmuntras att söka bidrag på egen hand från stiftelser, fonder och församling och förening. Det är ett gott tillfälle för ledare från samma församling att resa tillsammans, och förväntan finns från Salt och EFS att resenärerna villigt delar sina erfarenheter i det lokala sammanhanget efter hemkomst.

 

Anmäl ditt intresse att följa med senast 15 januari.

Körledare kontaktar:
Maria Smeds, samordnare för Soul Children och utvecklingskonsulent för musikmission och tillbedjan, maria.smeds@efs.nu, 0721-580234
Barnledare kontaktar:
Sofia Svensson, BIAL-inspiratör, sofia.svensson@efs.nu, 073-8284540