Missionsresor anordnade av Salt och EFS

Att resa tillsammans som grupp till våra internationella partners ger en möjlighet att ta nya steg i tron, fördjupas i böneliv och lärjungaskap och upptäcka nya sidor av den kristna tron genom och tillsammans med våra syskon i andra länder.

Här kan du få information om resor som är på gång inom Salt och EFS!

 

Salt och EFS Riks

Informatuion från Salt riks Livskraft 20176

Följ med till Tanzania!

Hösten 2018 arrangerar Salt och EFS två inspirationsresor till Tanzania för rörelsens barn- och körledare.

Körledarresa augusti 2018: Systerkyrkan i Tanzania har en spännande körkultur, de åker regelbundet ut och evangeliserar. Att möta den kulturen kan ge inspiration och väcka idéer till musikmission i Sverige. Under fem av resans dagar kommer körledarna att fokusera på att öva ihop sig med en tanzansk kör. Övningen kommer resultera i en musikevangelisationsresa till en by utanför Dodoma.

Barnledarresa oktober/november 2018: För barnledare väntar möten med BIAL-missionären Nora Sandahl och hennes man Hannes, samt deras kollegor på Iringa stift. De arbetar med att stärka barnperspektivet inom stiftets diakonala verksamhet, söndagsskola och familjeverksamhet. Det görs också en utflykt till Dodoma och BIAL-missionär Ulf som också arbetar med barnfrågor i Dodoma stift. Han tar oss med till massajbyn Chitego. Genom studiebesök och utbyten med barnledare ges en inblick i barns situation i Tanzania, barnrättsfrågor och kyrkans missionsarbete för att nå barnen. Under läsåret 2017/2018 är temat för SKATTENs och Soul Childrens internationella engagemang ”Barn i Tanzania”. Genom resan levandegörs temat och engagemanget kan fördjupas.

Förutom möten med kyrkor och deras breda evangelisations- och missionsarbete innehåller de båda resorna också safari och tid vid stranden.

Praktisk information och anmälan

Nu är tiden för intresseanmälan slut. Till de som intresseanmälde sig senast den 15 januari har ett informationsbrev gått ut med möjligheten att anmäla sig till någon av de två resorna (senast 8 mars för körledare och senast 29 mars för barnledare). I mån av plats öppnar vi upp möjligheten att anmäla sig igen. Aktiva kör- och barnledare inom Salt och EFS har förtur. Kostnaden för resan är preliminärt 15 000 kr och deltagarna uppmuntras att söka bidrag på egen hand från stiftelser, fonder och församling och förening. En förväntan finns från Salt och EFS att resenärerna villigt delar sina erfarenheter i rörelsen efter hemkomst.

Vid frågor, kontakta: Sofia Svensson, BIAL-inspiratör, sofia.svensson@efs.nu, 073-8284540

 

Salt och EFS Västsverige

Taizé Affisch

ANMÄLAN TILL TAIZÉ-RESAN ÄR NU STÄNGD.

Etiopien18 Lutha Boras

Salt och EFS Västerbotten

Häng med till London!

EFS i Västerbotten ordnar en studieresa till London 12-16 april för möten med växande nya och gamla församlingar i Anglikanska kyrkan.
– Det blir en inspirerande långhelg med besök i olika gamla och nya församlingar. Vi besöker flera olika växande sammanhang, både Fresh expressions/Nya sätt att vara kyrka och andra spännande missionsinitiativ som smittar! säger Leif Holm, Utvecklingskonsulent på EFS Västerbotten.
Kostnad: du står själv för resan men logi står EFS för.
Begränsat antal platser, så anmäl ditt intresse! OBS: resan riktar sig till boende i Västerbotten.

Anmälan: leif.holm@efsvasterbotten.se eller 070-6535337