Missionsresor anordnade av Salt och EFS

Att resa tillsammans som grupp till våra internationella partners ger en möjlighet att ta nya steg i tron, fördjupas i böneliv och lärjungaskap och upptäcka nya sidor av den kristna tron genom och tillsammans med våra syskon i andra länder.

Här kan du få information om resor som är på gång inom Salt och EFS!

 

Salt och EFS Riks

Följ med till Tanzania!

Barnledarresa 24 oktober till 7 november 2018

Möt kristna syskon i Tanzania som liksom du har ett hjärta för barn och att ge Jesus till barnen! Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT, som är EFS systerkyrka, vill vara en profetisk röst i samhället och arbetar strategiskt med jämställdhet och barns rättigheter. ELCT ser det som ett evangelisationsuppdrag att finnas på skolor för att undervisa i kristendom. Varje söndag samlas många barn till söndagsskola. Därför satsar kyrkan på utbildning av söndagsskolledare. Följ med och se!

Under läsåret 2017/2018 är temat för SKATTENs och Soul Childrens internationella engagemang ”Barn i Tanzania”. Genom resan levandegörs temat och engagemanget kan fördjupas.
 

Program

Under de första dagarna på resan är vi i Iringa. Där bor EFS missionärer Nora och Hannes Sandahl med familj. De båda arbetar på Iringa stift med att stärka barnperspektivet inom stiftets diakonala verksamhet, söndagsskola och familjeverksamhet. Genom gudstjänst, studiebesök och utbyten med barnledare ges en inblick i barns situation i Tanzania, barnrättsfrågor och kyrkans missionsarbete för att nå barnen. Vi kommer att ha workshops där barnledare från olika sammanhang får lära av varandra, såsom pedagogiska metoder i söndagsskolan, lekar, sånger med mera. Efter några dagar i Iringa kommer vi att göra en utflykt till Dodoma och BIAL-missionären Ulf Ekängen som också arbetar med barnfrågor i Dodoma stift. Han tar oss med till massajbyn Chitego.

Resan innehåller också safari och lite tid vid Indiska Oceanen.
 

Praktisk information och anmälan

Utresa sker onsdag den 24 oktober och vi landar i Sverige igen onsdag den 7 november. Första anmälningstiden har gått ut, men det finns ett fåtal platser kvar! Anmälan kan göras senast 9 maj. Vi kommer prioritera utifrån om du är aktiv barnledare inom Salt och EFS, gärna SKATTEN- och BIAL-användare och se till geografisk spridning.

Kostnaden för resan är ca 15 000 kr inklusive allt. Deltagarna uppmuntras att söka bidrag på egen hand från stiftelser, fonder och församling och förening. En förväntan finns från Salt och EFS att resenärerna villigt delar sina erfarenheter i rörelsen efter hemkomst.

Ladda ner anmälningsblankett här: Anmälningsblankett Tanzania

Vid frågor, kontakta: Sofia Svensson, BIAL-inspiratör, sofia.svensson@efs.nu, 073-8284540