Volontär i Burma/Myanmar

Nästa utresa: På grund av minskat bidrag från Sida till Svenska Missionsrådet (SMR), igenom vilket Salts volontärprogram till stor del subventioneras, sänder Salt för tillfället inte ut volontärer till Burma.

 

I Burma/Myanmar har Salt kontakt med en organisation som heter Disciple Making Mission. De är runt tio personer och arbetar i Burmas största stad Yangon med engelskundervisning och församlingsplantering. Föreståndaren och flera av hans medarbetare bor i ett hus i en stadsdel med många buddister. De andra medarbetarna är utplacerade i andra delar av staden där de arbetar med människor i närområdet.

 

Uppdrag:

Som volontär i Burma kommer du att undervisa i engelska för personer i olika åldrar från tonår och uppåt. Undervisningen sker i mindre grupper och går ut på att öva främst engelskt tal. Du är också delaktig i DMM:s församlingsarbete. Det kan innebära besök i husförsamlingarna, undervisa genom bibelstudier och predikningar, dela vittnesbörd och uppmuntra lokalbefolkningen, hjälpa till med praktiskt arbete och medverka på gudstjänster.

 

Boende:

Volontärerna bor i tillsammans i ett hus i närheten av organisationens bas.

 

Upplägg för volontärerna:

  • Sista ansökningsdag 1 april.
  • Intervjuerna hålls via Skype. Tid för detta bestäms tillsammans med handläggaren.
  • Introduktionshelg på Salt och EFS i Uppsala.
  • Utbildning med bland annat säkerhetsutbildning, kulturförståelse, biståndskunskap m.m. Kursen anordnas av Sida är runt en vecka lång och ges i samband med utresa, alltså slutet av augusti/början av september.
  • Kortare språkkurs ges efter ankomst i landet.
  • Utresa: I slutet av augusti/början av september.

Språkkrav:

Som volontär kommer du till fattiga områden med låg utbildningsnivå. Några av medarbetarna i organisationen talar obehindrat engelska. Det inhemska språket burmesiska är svårt att lära sig och således inget krav. Du kommer att genom språkundervisning på plats att lära dig kortare fraser och uttryck, men främst används engelska. Vi önskar att du är bekväm med att prata engelska innan utresa eftersom att den främsta uppgiften handlar om att lära andra.

 

Efter hemkomst:

Som en del av volontärprogrammet vill vi se att erfarenheter tas tillvara och att missionsengagemanget växer och sprids till andra ungdomar. Vi vill därför att du:

  • Vid ett tillfälle deltar på något av våra läger eller konferenser. Det kan innebära att du håller i ett seminarium eller deltar och arbetar på ett internationellt café.
  • Vara en resursperson för informationsspridning och peppning för mission i ditt distrikt eller din förening/församling. Vi vill att du håller minst fem föredrag eller liknande om din volontärtid. Dessa ska redovisas till handläggare på Salt senast ett år efter hemkomst.

 

Ansökan: 

Det går inte att ansöka om volontärplacering i Burma hösten 2017.

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta Salts missionskonsulent!

Besök tidigare volontärers bloggar

Oskar Karlsson

Kristoffer Lindve