Volontär i Tanzania

Nästa utresa: 

PÅ GRUND AV MINSKAT BIDRAG FRÅN SIDA TILL SVENSKA MISSIONSRÅDET (SMR), IGENOM VILKET SALTS VOLONTÄRPROGRAM TILL STOR DEL SUBVENTIONERAS, sänder Salt för tillfället inte ut volontärer till Tanzania.

 

I det vackra sydcentrala stiftet i Makete, Tanzania arbetar EFS missionärer Nora och Hannes Sandahl. Nora är sjuksköterska och rådgivare inom hälsoarbetet i stiftet. Hannes, som är socionom, verkar som rådgivare inom socialt arbete. Stiftet arbetar målinriktat utifrån mänskliga rättigheter och specifikt FN:s barnkonvention bland annat genom fosterfamiljverksamhet och barnhem. Som volontär kommer du att vara delaktig i stiftets missionella arbete inom sjukvård och socialt arbete. Nora och Hannes är ansvariga kontaktpersoner, och du kommer att ha en lokal handledare i den verksamhet du är delaktig.

 

uppdrag:

Det finns flera möjliga upplägg för din volontärtid i Tanzania där du efter intresse och bakgrund kan söka 3 olika spår/inriktningar. Spåret du väljer kan ses som din huvudinriktning men möjlighet finns också att växla mellan spåren/inriktningarna:

1. Rätt till utbildning

Under vingarna på Bulongwa Children’s Home bedrivs verksamhet som på olika sätt ämnar att tillgodose barns rätt till utbildning. Med detta som huvudspår under din vistelse kommer du att ges möjlighet att konkret delta flera olika projekt och aktiviteter som på olika sätt syftar till att ge de som har få eller små möjligheter att just få sin rätt till utbildning. Rent konkret kan detta innebära att du utefter dina intressen och kunskaper/utbildning deltar i förskoleverksamhet och läxläsning för de barn som bor på och nära barnhemmet. Det finns också en väl utbyggd stipendieverksamhet för behövande där det finns en del administrativt, visionärt samt konkret uppföljningsarbete att delta i.

2. Rätt till bra hälsa och sjukvård

Kyrkan driver ett sjukhus samt sju vårdcentraler runt om på landsbygden i Ukinga-bergen. Om du skulle ha detta som huvudspår så kommer du att kunna delta i hälsovårdsarbetet på både sjukhuset och någon/några av vårdcentralerna. Du kommer att tillsammans med lokal personal finnas med i det förbättringsarbete som pågår på dessa institutioner i ett arbete av mer analyserande än handfast karaktär. Du kommer också kunna ha möjlighet att delta i verksamhet kallad ”home-caring” där lokala volontärer arbetar för att stötta HIV/AIDS patienter i deras lokala miljöer.

3. Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard

Med utgångspunkt från centret Bulongwa Children’s Home kommer du här att få vara delaktig i arbetet att stötta utsatta familjer och barn både ute i byarna samt de barn som bor på centret. Det kan handla om att konkret möjliggöra barns rätt till att upprätthålla kontakt med föräldrar eller finnas med i det arbete som pågår kring att finna lämpliga fosterfamiljer till utsatta barn samt att stötta dem. Du ges också möjlighet att vara en del av den dagliga verksamheten på centret med lek, vila och fritid med barnen.

Vi ser gärna att du har ett gediget intresse för det spår du önskar söka. Påbörjad eller avslutad utbildning inom området är meriterande.

 

Boende:

Stiftet har i anslutning till sitt barncenter Bulongwa Children’s Home ett nyupprustat ”volunteer compound” där boende med möjlighet till självhushåll finns.

 

Upplägg för volontärerna:

  • Sista ansökningsdag 1 april.
  • Intervjuerna hålls via Skype. Tid för detta bestäms tillsammans med handläggaren.
  • Introduktionshelg på Salt och EFS i Uppsala.
  • Utbildning med bland annat säkerhetsutbildning, kulturförståelse, biståndskunskap m.m. Kursen som anordnas av Sida är runt en vecka lång och ges i samband med utresa, 29 augusti-2 september.
  • Kortare språk-/kulturkurs ges efter ankomst i landet.
  • Utresa: I början av september.

 

Språkkrav:

Som volontär kommer du till fattiga områden med låg utbildning. Därför är det bra att kunna ta sig fram någorlunda med det officiella språket swahili. Du får i Tanzania en kortare språkkurs som grund i början av din vistelse.

 

Efter hemkomst:

Som en del av volontärprogrammet vill vi se att erfarenheter tas tillvara och att missionsengagemanget växer och sprids till andra ungdomar. Vi vill därför att du:

  • Vid ett tillfälle deltar på något av våra läger eller konferenser. Det kan innebära att du håller i ett seminarium eller deltar och arbetar på ett internationellt café.
  • Vara en resursperson för informationsspridning och peppning för mission i ditt distrikt eller din förening/församling. Vi vill att du håller minst fem föredrag om din volontärtid. Dessa ska redovisas till handläggare på Salt senast 1 år efter hemkomst.

 

Ansökan: 

Det går inte att ansöka till volontärprogrammet.

 

Blanketterna skickar du till:

Salts missionskonsulent

 

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta Salts missionskonsulent!

 

Besök tidigare volontärers bloggar

Susanne Svensson

Simon Andreasson