Rekommendationer angående Covid-19

Salts och EFS gemensamma rekommendationer för lokala sammanhang finns på EFS hemsida. Texten uppdateras löpande.