Missionsresor anordnade av Salt och EFS

Att resa tillsammans som grupp till våra internationella partners ger en möjlighet att ta nya steg i tron, fördjupas i böneliv och lärjungaskap och upptäcka nya sidor av den kristna tron genom och tillsammans med våra syskon i andra länder.

Här kan du få information om resor som är på gång inom Salt och EFS!

 

Salt och EFS Riks

Just nu finns inga resor inplanerade. Hör gärna av dig om intresse finns! Maila Sofia Svensson, inspiratör för EFS internationella mission och BIAL: sofia.svensson@efs.nu