Föreningsstatistik

Nu är det dags att rapportera in föreningsstatistiken för lokala Salt-föreningar runtom i hela landet. De uppgifter vi från rikskansliet vill ha in handlar primärt om hur många medlemmar föreningarna har haft, men vi är även intresserade av vad ni gjort under året!

 

Varför ska vi rapportera in?

För er som Salt-förening finns det två huvudsakliga skäl till att vi vill att ni rapporterar in er statistik.

  1. När ni rapporterar in statistiken får vi reda på vad ni gjort under året och hur många som deltagit i dessa aktiviteter. På så vis kan vi från riks enklare och bättre stödja er i det ni gör.
  2. När ni rapporterar in antalet medlemmar ni haft under året bidrar vi till er förening med 50 kr per medlem. Dessa pengar används delvis till att finansiera en försäkring som gäller för de barn och ungdomar som medverkar i aktiviteterna. Resterande 25 kr betalas ut till ert bankkonto.

 

💸Som enskild Salt-förening är ni viktiga för hela Salt!

Utöver att ni som lokalförening får försäkring och pengar, bidrar ert inlämnande av statistik till att finansiera de gemensamma kostnader som Salt i hela landet har. För varje förening som lämnar in statistik, betalas i genomsnitt 17 000 kr ut till Salt riks. Alltså är varje förening och medlem viktig! Dessa pengar kan vi som gemensam organisation använda för att finansiera våra gemensamma scoutläger, konferenser, missionsprojekt och årsmöten, samt se till att det finns personal som kan stödja er som lokalförening i ert arbete. De per förening 17 000 kronorna är statliga pengar, som via MUCF stödjer civilsamhället i Sverige. Varje förening som lämnar in sin statistik bidrar därmed till spridande av Guds rike bland barn och unga i Sverige och världen. Bra va?

 

✍ Hur rapporterar jag in statistiken?

Tidigare år har varje förening fyllt i ett papper. Nu har vi ett digitaliserat system och längst ned på denna sida hittar du ett formulär. Formuläret liknar tidigare års pappersrapport, minus medlemsrapporteringen.

 

📬Vilka uppgifter ska jag lämna in?

Det vi frågar efter i formuläret är bland annat

  • Vilken förening ni är (namn och föreningsnummer)
  • Vem som är kontaktperson respektive ordförande
  • Vad ni gjort under året
  • Vilket bankkonto vi ska betala era pengar till

👀Vilka underlag behövs för medlemsrapporteringen?

Det finns noggranna regler för vem man får rapportera in som medlem. Personen måste ha tagit aktiv ställning under 2022 för att vara medlem. Det kan vara genom att fylla i vårt digitala medlemsformulär, att personen skrivit på en fysisk lista eller sagt ja muntligt. Ett annat alternativ är att personen betalat medlemsavgift under 2022 eller har svarat på våra digitala utskick (SMS eller mail).

En person får endast räknas en gång. Det betyder att om Kalle Karlsson varit med i både scout och söndagsskola, räknas han fortfarande bara som en medlem i Salt-föreningen.

Det är även viktigt att det finns adress, personnummer eller liknande som gör att man kan veta vilken Kalle Karlsson som varit medlem i Salt-föreningen. Under 2020 fick alla kontaktpersoner en länk till vårt digitala medlemsformulär. Om ni fyllt i samtliga uppgifter kan ni vara säkra på att ni gjort rätt! Sammanfattningsvis finns alltså två krav som måste uppfyllas:

  1. Medlemmen i föreningen går att identifiera
  2. Man kan vara säker på att medlemmen av fri vilja varit medlem i Salt-föreningen under 2022.

 

Bli medlem i Salt | Salt - barn och unga i EFS

Vårt digitala formulär

https://efs.ngopro.com/pfs/memberregistrationSalt

📝Årsmöte

Som Salt-förening håller ni årsmöte varje år. För att verifiera att ni som förening rapporterar in korrekta uppgifter ber vi er att ladda upp protokollet digitalt i formuläret. Om du har det underskrivna protokollet från årsmötet 2022 framför dig när du fyller i statistiken, kan du enkelt fotografera eller scanna det, samtidigt som du kan skriva in vissa uppgifter från det i formuläret.

 

 

⏰När ska vi lämna in statistiken?

Senast den 15:e februari vill vi ha in era uppgifter.

 

🔍Kan vi bli kontrollerade?

Ja. Enligt praxis kommer 15% av er som rapporterar in att bli stickprovade. Vi kan även behöva höra av oss till er som inte blir stickprovade, om vi upptäcker att ni verkar ha fyllt i något fel.

 

💬Jag har en fråga eller behöver hjälp. Vem hör jag av mig till?

Det är bättre att fråga en gång för mycket, än att det blir fel! Du kan alltid höra av dig till din regionala Salt-koordinator. De har bäst kännedom om just er förening. Du kan också höra av dig till David Odebäck, vår statistikansvarige. Dessa personers kontaktuppgifter finner du här på hemsidan under fliken ”regioner” respektive ”kontakt”.

Vill du se hela frågeformuläret innan du börjar fylla i, ladda ned det här: Statistik2022


 Här rapporterar ni in statistiken!