– En rörelse av barn och ungdomar,
trygga och stolta över att tillhöra Jesus.

BIAL-dag med gäster från Tanzania Barn i alla länder (BIAL) är EFS och Salts missionssatsning för barn och verkar för att barn ska få lära känna Jesus, bli delaktiga i kristen mission och att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention efterlevs. På BIAL-dagen hålls en workshop om barnperspektiv i samhälle, kyrka…
Läs mer

Det är dags att redovisa föreningsstatistiken för år 2019.  Ni redovisar antal medlemmar för er lokala saltförening och svarar på några frågor. I år sker detta digitalt! All information hittar du HÄR

Är du peppad för nästa Patrullriks?! Planeringen är i full gång och vi ser med förväntan fram emot vecka 31 nästa sommar då Vässarö förvandlas till en riddarö fylld av Guds barn! Anmälan har äntligen öppnat och HÄR hittar du den.

Salts årsmöte 2020

Varmt välkommen på Salts årsmöte 2020! Tid: 22 maj 2020 Plats: Pingstkyrkan, Jönköping. Alla föreningar anslutna till Salt har rätt att skicka minst två representanter till årsmötet för Salt – barn och unga i EFS. Där beslutar vi om de stora dragen för vad vi ska syssla med på riksnivå…
Läs mer

Kallad – för en tid som denna. Detta är en helg för ledare från olika samfund och bakgrunder men med den gemensamma längtan att den unga generationen ska få viktiga och kärleksfulla möten med Jesus. Mer information kommer under hösten!