Nyheter

Välkommen till Salts riksårsmöte! Vi träffas i Adolfsbergskyrkan, Örebro den 10 maj 2024 kl. 13.30–16.30, som en del av EFS och Salts årsmöteskonferens. Vi ser fram emot en dag av framtidsdrömmar, diskussioner och att höra vad just DU tycker att Salt ska göra för barn och unga! Mer information skickas till varje Salt-förening under våren. Men planera redan nu för era årsmöten lokalt och regionalt där ni väljer ombud till riksårsmötet och förbereder vilka frågor ni vill lyfta där.

En bra grej för att vara med och påverka är att skriva en motion till årsmötet! Den ska skickas till Salts styrelse senast två månader före årsmötet. Ladda ned guide för att skriva och skicka in en motion och håll er uppdaterade om årsmötet HÄR.

arskonferens2024

Bli medlem i Salt!

Vårt fokus i Salt är att barn och unga ska få lära känna Jesus. Vi vill, i allt vi gör, jobba för det. En stor del av det arbete vi gör är möjligt på grund av bidrag från staten och regionerna som vi får för varje registrerad medlem. Att förnya sitt medlemskap hjälper alltså Salt, både nationellt och regionalt, att fortsätta vara Salt och arbetet för Jesus genom att fortsätta göra material, läger och konferenser och mycket mer.

Andra fördelar är att varje medlem får rätt att påverka rörelsen och får lära sig vad en demokratisk förening är, Salt vill att varje barns och ungdoms röst ska få bli hörd i vår rörelse. Vi vill även med denna sms-förnyelse underlätta för er ledare i lokalföreningarna.

Om ni har någon ny i er verksamhet (kul!), så kan personen (eller målsman) fylla i formuläret nedan för att bli medlem. Alternativt fyller du som ledare i formuläret (eller lägger in via NGO) när deltagaren tagit aktiv ställning att bli medlem – se mer information nedan!

salt-medlem-mail

Bli medlem här! 


Vanliga frågor 

Hur gör man med personnummer?

För att vara medlem i Salt krävs medlemmens födelsedatum (6 siffror). Men NGO samt Scoutnet kräver 12 siffror för att kunna läggas in i deras register. Har man inte ett 12-siffrigt personnummer, lämna de sista fyra siffrorna blankt. En del kommuner kräver 12 siffror vid inrapportering.

God grund i relation till GDPR för att bli medlem?

Tillåtelse från deltagaren att bli inskriven som medlem kan göras på några olika sätt. 1. Fysisk namnteckning eller att deltagaren/vårdnadshavaren skriver in deltagarens personuppgifter i formuläret 2. Genom medlemsavgift. 3. Muntligt avtal genom att fråga deltagaren om den vill bli medlem och få ett jakande svar tillbaka. Om ni redan nu använder er av medlemsavgifter och vill fortsätta med det ser vi ingen anledning till att sluta. Detta är helt frivilligt hur man lägger upp detta, huvudsaken är att någon av dessa tre finns med.

Men GDPR då?

Salt och EFS har en personuppgiftspolicy där vi sammanställt våra regler för att säkra våra medllemmar och deltagares uppgifter. Denna policy gäller även vårt medlemsregister. För att kolla in personuppgiftspolicyn klicka här: Salts personuppgiftspolicy

Vem har behörighet i medlemsregistret?

Som ansvarig har endast du behörig att komma åt din förenings medlemslista. Detta innebär att det blir ännu mer viktigt att meddela oss när ni byter kontaktpersoner i föreningarna. Det är helt okej att dela användaren på flera personer. Viktigt är dock att alla som använder systemet ska följa vår personuppgiftspolicy, som ni hittar här: Salts personuppgiftspolicy

Alla barn har inte telefon och mail, hur gör vi då?

Vi kräver inte att varje medlem ska ha egen telefon och e-post, utan detta är valfritt. Om detta finns är det dock en fördel att skriva in dess uppgifter, eftersom de möjliggör för oss att automatiskt kunna skicka ut en förfrågan om att förlänga sitt medlemskap även under nästa år. Det är också möjligt att skriva in målsmans telefonnummer och e-post om det skulle underlätta. Samtycke från förälder för barn under 13 år är inte ett krav från vårt håll eftersom vi som ideella föreningar samlar in personuppgifter i syfte att söka statsbidrag. Syftet ligger därmed inte i linje med paragrafen Informationssamhällets tjänster, som kräver samtycke från förälder för barn under 13 år.

Hur får jag ut årsrapporten?

När som helst kan du som ansvarig få ut listor på uppgifter du behöver till olika rapporter. Du kan välja vilka uppgifter som är nödvändiga och sedan skriva ut, eller spara ner på din dator. Även här vill vi belysa vikten av att inte lämna ut onödiga uppgifter, och att hela tiden se till att de inte hamnar i fel händer.


Nedan följer PDF för information och utskrift:

Medlemskap i Salt – till föräldrar 2023

Affisch bli medlem i Salt_2023

Lovsång, vänner, undervisning, sport, tjocksockar och gott fika – fira in det nya året tillsammans med oss!

Salts nyårsläger Livskraft arrangeras med samarbetspartners på fyra olika platser i landet.

Livskraft Polar ”Världens ljus”
Älvsby folkhögskola, Älvsbyn 28/12 – 1/1

Livskraft Norr ”Fyrtorn”
Strömbäck folkhögskola, Umeå 28/12 – 1/1

Livskraft Mitt ”Jesus4Life”
Lötenkyrkan, Uppsala 29/12 – 1/1

Livskraft Syd ”Alpha & Omega”
Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg 28/12 – 1/1

Lägren är lika varandra med samma längtan att du som är ungdom ska få lära känna Jesus bättre! Kika in på hemsidan och läs om lägret nära dig. Du är riktigt välkommen!

Till hemsidan för Livskraft-lägren

livskraft_web

 

 

Äntligen Årsmöte!

Nu är det nära!! Snart årsmöte – och här hittar du alla handlingar du vill ha 😀

Logo_rost
Patrullriks 2023 i Mjösjöliden 30/7- 5/8, snart ses vi där!
 
Det är fyra läger i ett: familjebyn, scoutbyn, tonårsbyn och seniorbyn.
Vi tror att vi har mycket att dela med varandra över alla åldrar! T
emat för årets läger är ”Rotad” utifrån Ef 3:14-21. ”Vi ska stå fasta och vara rotade i Kristus”. 
 
Du behöver inte vara invigd scout, men redo för lägerliv för att komma på lägret. De allra flesta på scoutbyn är redan med i en patrull och scoutkår för att ha förberett sig väl inför lägret. Kontakta gärna din region/ditt distrikt om du har frågor kring detta.
 
All information om hur anmälan går till finns på Patrullriks hemsida.

 
Som rörelse finns flera möjligheter att vara med och bära vårt största läger! Du kan vara med och:
 • sprida information om Patrullriks. 
 • be för lägret, att alla som kommer dit ska få en känsla och upplevelse av Jesus. 
 • arbeta som funktionär eller ledare (kontakta Läko eller din region/distrikt)
 • ge en gåva till lägret som bärs av missionsmedel.
 • sponsra genom ditt företag.På www.patrullriks.nu finns anmälningslänk och information om lägret samt kontaktuppgifter till lägerkommittén, Läko.
Vi ses i Mjösjöliden!

Under våren kommer generalsekreteraren för Salt – barn och unga i EFS att gå på föräldraledighet. Vi söker därför en vikarierande generalsekreterare med tillträde i april 2023. Vikariatet sträcker sig till hösten 2024. Vi söker dig som brinner för Salts vision och som vill anta utmaningen att leda Salt riks arbete. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av arbetet samt kvalifikationer. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och gåvor.


Om Salt

Salt – barn och unga i EFS är en ideell organisation. Salt har EFS som moderrörelse och är en organisation inom Svenska kyrkan, men arbetar även för att vara ekumeniskt öppna. Visionen för Salt är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Salt är organiserat som demokratiska lokalföreningar som sammansluts i regioner. På rikskansliet är vår uppgift är att stödja dessa nivåer och ta fram gemensamma resurser. Salts kansli har i dagsläget en personalvolym på knappt fyra heltidstjänster fördelat på sju anställda.

Om tjänsten

Generalsekreteraren för Salt har i uppgift att leda verksamheten med en genomtänkt, och med Salts intentioner överensstämmande, ideologisk och teologisk inriktning. Du driver arbetet på Salts kansli och ser till att ni går i mål med Salts olika projekt. Som arbetsledare på Salts kansli har du personalansvar och leder bland annat medarbetarsamlingar. Ditt ekonomiansvar innebär att du löpandes beslutar om ekonomiska frågor och planerar budgeten tillsammans med Salts ekonom. Du ansvarar för den huvudsakliga kommunikationen mellan Salt och EFS. I EFS ledningsgrupp representerar du Salt, utöver det leder du Salts ledningsgrupp och sitter som adjungerad i Salts styrelse som sammanträder några helger per år. Utöver detta kommer du vara Salts officiella ansikte utåt och förväntas föra organisationens talan såväl inom Svenska kyrkan/EFS och ekumeniska samlingar som utanför kristenheten, t.ex. myndigheter. I tjänsten kommer du närvara på olika arrangemang inom Salt/EFS och arbeta för att behålla och utvidga Salts nätverk. Ibland förväntas du skriva texter, hålla i andakter, predika eller på andra sätt undervisa i olika sammanhang. Salt befinner sig i nuläget i ett spännande skede av strategisk analys och att forma långsiktiga planer framåt vilket du kommer arbeta vidare med.

Vi söker dig som:

 • Har god kännedom om och ett hjärta för Salt som organisation och dess vision samt god kännedom om EFS och Svenska kyrkan, och är trygg i din egen tro och teologi.
 • Kan ställa dig bakom EFS och Salts vision och värdegrund.
 • Har flerårig ideell och/eller arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevanta områden, t.ex. frivilligorganisation eller församling.
 • Har erfarenhet av teamarbete och att driva projekt.

Personliga egenskaper:

 • God förmåga att hålla ihop trådarna, samarbeta samt att både se till dina egna uppgifter och stödja dina kollegor i deras arbete.
 • God organisatorisk förmåga och administrativ kompetens.
 • Förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
 • Social kompetens och känsla för att bygga nätverk
 • Förmåga att bemöta olika typer av människor och att vara lyhörd.
 • Hög arbetskapacitet.

Önskvärda kvalifikationer:

 • Erfarenhet av arbetsledning.
 • Relevant akademisk högskoleutbildning.
 • Erfarenhet av arbete med ekonomifrågor.
 • Erfarenhet av arbete med ungdomar lokalt.
 • Erfarenhet av arbete med läger eller konferenser.

Arbetsvillkor:

Tjänsten är placerad på Salts rikskansli i Uppsala, om inte annat avtalas. Tjänsten är ett vikariat på 100%, men exakt omfattning går att diskutera. Tillträde i april/maj 2023 eller enligt överenskommelse och arbetstiden är förtroendearbetstid. För anställningen gäller Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer.. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt. Tillsättning sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Ansökan:

Skicka en ansökan bestående av CV samt personligt brev till: Salt, Att: Alice Harlin, Box 23001, 750 23 Uppsala alt. alice.harlin@efs.nu.

Frågor:

Upplysningar om tjänsten lämnas av generalsekreterare Rebecca Stighem, rebecca.stighem@efs.nu / 072-158 00 84 alt. Salts styrelseordförande Michael Rastas, michael.rastas@efs.nu / 073-836 11 98

Facklig representant för Vision Ekumeniska är Malin Söderstjerna-Ersson, malin.soderstjernaersson@fv.vision.se, 070-34 33 777

I Trygga Händer

ITH Logga med märke

Vi i Salt och EFS är stolta över att få arbeta med utbildningen I Trygga Händer. Genom en endagskurs och material för den lokala verksamheten rustar vi våra ledare i att skapa trygga miljöer för barn och unga.

Om I Trygga Händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för sammanhang som möter barn och unga. Syftet är att förebygga olika former av övergrepp – sexuella, fysiska, psykiska och andliga.
Kursen ger kunskap om barns och ungas situation idag och delar verktyg som hjälper den lokala verksamheten att forma trygga miljöer.
Materialet har tagits fram av Frälsningsarmén, som nu har arbetat med det i över 20 år. Flera kristna samfund använder upplägget och över 10 000 personer har gått kursen i Sverige.

Kursdag för ledare

I Trygga Händer är upplagt som en kursdag. Genom föreläsningar, samtal och fallstudier får vi lära oss att:

 • Identifiera olika former av övergrepp
 • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i vår verksamhet
 • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

Kursdagen är till för ledare som möter barn och unga i sitt sammanhang. I slutet av dagen ges tillfälle att påbörja arbetet med att göra en handlingsplan för den egna verksamheten. Den som går kursdagen uppmuntras att göra det vart tredje år för att hålla ämnet levande.

Stöd till föreningen

I Trygga Händer är ett sätt för Salt och EFS att satsa på våra ledare och vara ett stöd i uppgiften att möta barn och unga. Vi vet att denna resurs har efterfrågats och därför vill Salt och EFS tillsammans göra den tillgänglig för alla föreningar. Arbetet samordnas av rikskansliet och varje region arrangerar några kursdagar per år, ledda av licenserade kursledare inom EFS. Däremellan finns det personer i organisationen att kontakta för rådgivning.

Komplement för scoutledare

Inom Scouterna finns också webbkursen Trygga Möten, som varje ledare kan göra hemma vid sin dator. Vi uppmuntrar våra scoutledare att om möjligt också gå kursdagen I Trygga Händer, som ger ett värdefullt komplement och blir en erfarenhet som vi delar i hela rörelsen.

Behov att rusta oss

Vi ser ett stort värde av kursen I Trygga Händer, bland annat för att:

 • Trygghet för våra barn och unga är vår uppgift och prioritering.
 • Materialet vilar på en kristen grund och tar upp ett andligt perspektiv.
 • Vi behöver förstå vad som påverkar barn och ungas utsatthet och mående.
 • Vi har ett ansvar för hur barnen i vår verksamhet bemöts av både vuxna och av andra barn i gruppen.
 • Vi vill kunna uppmärksamma om barn som kommer till vår verksamhet verkar fara illa.
 • Erfarenheter har visat att inget sammanhang är skyddat från risk för övergrepp.
 • Kursens är en hjälp för ledaren att vara trygg, att inte stå ensam och att veta vart man kan vända sig om svåra situationer uppstår.
 • Forskning visar på betydelsen av trygga vuxna i barnens omgivning. Vi vill stärka det mandat vi har att göra en skillnad för de barn och unga vi får förtroendet att möta.

 

Mer information om I Trygga Händer

Läs mer på Frälsningsarméns hemsida: fralsningsarmen.se/i-trygga-hander
För information om kommande kurstillfällen, kontakta gärna din regions Salt-koordinator.

För frågor och funderingar kontakta:

Rebecca Stighem
Generalsekreterare
Salt – barn och unga i EFS
018-430 25 84, 0721-58 00 84

Helene Lundgren
Personalchef EFS
018–430 25 04,   072-4008782

Tillsammans formar vi trygga miljöer för barn och unga i Salt och EFS!

 

Nytt år = ny rapport! Här kommer en påminnelse till alla som har Saltförening att det är dags att registrera medlemmar och lämna in ert statistikrapport. KLICKA HÄR för att komma till salt.efs.nu/statistik, här finns allt du behöver veta!

Senast 15 februari vill vi få in din rapport.

 

Salt_Logotyp_Svart-800px

GOD JUL ÖNSKAR SALT

Nu närmar det sig jultider och de flesta på Salts kansli har gått på julledighet mellan  21 dec-8 jan.
Vi är då inte så nåbara, men skicka gärna eventuella frågor till: salt@efs.nu, så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Gäller det funderingar kring medlemskap vill vi hänvisa dig HIT
och är det föreningsstatistiken för 2022 som intresserar dig kan du klicka HÄR.

Vi på Salt önskar dig en riktigt god jul!

 

Vi rustar våra ledare

Snart börjar ett nytt och spännande år i Salts och EFS verksamheter. I januari 2023 kommer vi nämligen att licensieras för att använda oss av kursen I Trygga Händer som Frälsningsarmén har gett ut.

Om kursen

Så här skriver Frälsningsarmén om kursen:

I TRYGGA HÄNDER är Frälsningsarméns etiska vägledning för att förebygga övergrepp bland barn och unga. Vi vill främja varje individs andliga, fysiska, mentala och sociala hälsa. Vår policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt. Målet är att all vår verksamhet ska vara fri från alla former av övergrepp.

Vi vill att varje individ ska:

 • Mötas med respekt
 • Känna sig trygg hos oss
 • Trivas inom alla aktiviteter som vi ordnar
 • Känna att man blir rättvist behandlad
 • Bli sedd för den man är.

Vad innebär detta för dig?

Vi förstår om det kan kännas om “ännu en grej” man måste göra som ledare. Men vi hoppas att du istället ska kunna känna att du får verktyg som gör dig tryggare i ditt uppdrag, att du vet vem du ska vända dig till när svåra situationer uppstår och att du aldrig ska behöva känna dig ensam som ledare. Rent praktiskt innebär det att vi önskar att du ska vara med på en kursdag var tredje år.

Vad kan du förvänta dig av kursdagen?

Under kursdagen får vi lära oss att identifiera-reagera-agera.

 • Identifiera olika former av övergrepp
 • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i vår verksamhet
 • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

Genom föreläsningar, samtal och case studies får vi lära oss om ämnet. I slutet av dagen ges tillfälle att påbörja arbetet med att göra en handlingsplan för er lokala verksamhet.

Kommande information och datum

Under vårterminen drar vi igång arbetet med detta inom hela EFS och Salt. Våra hemsidor kommer att uppdateras och material tas fram. I varje region kommer det att hållas kurser, föras samtal och hittas tillvägagångssätt för hur detta kan genomföras på bästa sätt för just era förutsättningar. Välkommen med i processen!

Redan nu kan du hitta all information du behöver om själva kursen på: https://www.fralsningsarmen.se/i-trygga-hander/ 

Välkommen på kursdag [datum, tid, plats anmälan]

 

Varma hälsningar

[Regionens avsändares namn och kontaktuppgifter]