Årsmöte

Årsmötet blir i Umeå den 19 maj! Hoppas vi ses där!


Kalender – när händer vad?

19 april Kommer alla årets handlingar att läggas upp på hemsidan för att kunna läsas av våra ombud i förväg.

19 maj årsmötet är igång! Vi hoppas och ber för ett riktigt välsignat årsmöte. OBS! Detta år är årsmötet fysiskt och inte digitalt som de två föregående åren, vi hoppas att vi alla ses i Umeå!
I år blir det en fysisk fullmaktsgranskning – ingen digital registrering i förväg.
Årsmötet äger rum i Bågskytterummet, i källaren på Umeå arena, och fullmaktsgranskningen börjar 12.45
Årmötet äger rum 13.30-16.30

 

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar Salt 2023

Fullmakt för ombud 2023
Röstlängd 2023

Revisionsberättelse 2022

Tidigare årsmöteshandlingar

Årsmöte 2022

Årsmöteshandlingar Salt 2022 (uppdaterad layout)
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021

Årsmöte 2021

Årsmöteshandlingar Salt 2021 (uppdaterad layout)
Revisionsberättelse Salt 2021
Salts årsredovisning 2020
Protokoll Salts årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Årsmöteshandlingar Salt 2020
Ändring av åldersgräns för styrelsemedlemmar – stadgeproposition
RB SALT 2019 – Signerat
Protokoll Salts årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmöteshandlingar Salt 2019
Salts Verksamhetsplan 2018-2021
Protokoll Salts årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöteshandlingar Salt 2018
Salt årsredovisning 2017
Revisionsberättelse Salt 2017

Protokoll-Salts-årsmöte-2018

Årsmöte 2017

Årsmöteshandlingar Salt 2017
Salt Årsredovisning_2016
Revisionsberättelse 2016

Protokoll Salts årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Fullmakt Salts årsmöte 2016

Årsmöteshandlingar Salt 2016
Salt Årsredovisning 2015

Protokoll Salts årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Dagordning Salts årsmöte 2015
Förslag på revisorer och presidium
Verksamhetsredovisning 2015
Ekonomi Salts årsmöte 2015
Salt Årsredovisning 2014
Styrelsekandidater Salt 2015
Motioner Salts årsmöte 2015
Verksamhetsplan 2015-2016
Revisionsberättelse 2014

Protokoll Salts årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Dagordning
Förslag på presidium och valberedning
Verksamhetsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Ekonomisk redovisning 2013
Ekonomisk redovisning 2014
Presentation av kandidater till Salts styrelse
Förslag från styrelsen (Propositon) om namnbyte på
Verksamhetsplan 2014-2015
Förslag Rambudget 2015

Protokoll Salts årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Dagordning
Verksamhetsredovisning 2012
Årsredovisning 2012
Ekonomisk redovisning för 2012 och 2013
Presentation av valberedningens förslag på styrelsekandidater
Rambudget 2014
Verksamhetsplan 2013-2014
Proposition om stadgeändring
Motioner 2013 med styrelsens svar

Protokoll Salts årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Dagordning Salts årsmöte 2012
Verksamhetsredovisning 2011
Verksamhetsplan 2012-2013
Årsredovisning 2011

Protokoll Salts årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Dagordning Salt årsmöte 2011
Verksamhetsplan 2011-2012
Verksamhetsredovisning 2010
Årsredovisning 2010

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmöte 2010

Dagordning Salts årsmöte 2010
Verksamhetsplan 2010
Verksamhetsredovisning 2009
Årsredovisning 2009

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmöte 2009

Verksamhetsplan 2009-2010
Verksamhetsredovisning 2008
Årsmötesprotokoll 2009

Årsmöte 2008

Verksamhetsplan 2008-2009
Verksamhetsredovisning 2007
Årsmötesprotokoll 2008

Årsmöte 2007

Verksamhetsredovisning 2006
Årsmötesprotokoll 2007

Årsmöte 2006

Verksamhetsredovisning 2005
Årsmötesprotokoll 2006

Årsmöte 2005

Protokoll konsituerande årsmöte 2005


Årsmötet är den högst beslutande nivån i Salt som organisation. På årsmötet väljs styrelsen och man ger styrelsen uppdraget att styra Salt fram till nästa årsmöte. De riktlinjer i styrandet som styrelsen får är framförallt verksamhetsplan och rambudget. I verksamhetsplanen formulerar man i skrift vad årsmötet vill att Salt ska göra kommande år och i rambudgeten bestämmer man hur pengarna ska fördelas för att göra detta.

Vid nästa års årsmöte rapporterar sedan styrelsen vad de gjort och hur Salts verksamhet sett ut, både med en ekonomisk rapport och en skriftlig verksamhetsberättelse.

Vill du skriva en motion till Salts årsmöte? KUL! Vi har satt ihop en guide åt dig med allt du behöver veta för att din motion ska kunna behandlas på årsmötet. Klicka här för att ladda ned guiden!