Våra värderingar & stadgar

Våra värderingar

Här kan du ladda ner diverse dokument som på olika sätt uttrycker vad Salt vill stå för i teologiska och ideologiska frågor. Lausannedeklarationen och utläggningen av Salts syftesparagraf är officiellt antagna av Salts styrelse. Övriga dokument ska i första hand ses som resurser/inspirationskällor för den som vill tränga djupare i de frågor som behandlas.

 

Stadgar för Salt riks

Stadgar för saltföreningar på lokalplan hittar du på den här sidan (tillsammans med andra användbara filer för livet i en saltförening)