Material för livet i föreningen

Bidragskarta


Introduktion

01. Så här startar du en Saltförening
02. Värva medlemmar

03. Berätta vad ni gjort

04. Rapportera medlemmar 2014

05. Medlemslista (personnummer krävs i Scoutnet och ofta av kommuner)
Förutom ovanstående lista har Salt Västerbotten tagit fram en kombinerad lista för medlemskap i Salt och närvaroredovisning till kommunen (lokalt aktivitetsstöd). Innan du använder den bör du dock kolla med din kommun, så att de verkligen godkänner den för sin redovisning!

Medlems och narvarolista kommunforbundet A4.xls
Medlems och narvarolista kommunforbundet A4.pdf
Medlems och närvarolista kommunförbundet A3.xls
Medlems och närvarolista kommunförbundet A3.pdf

Vägledning för styrelsearbete.pdf

06. Medlemskort

07. Försäkring för Salt

 

Manual för att använda vårt digitala medlemsregister NGO PRO för att registrera medlemmar hittar du HÄR

Det digitala formuläret hittar du HÄR.

 

Stadgar och handledningar


Stadgar för Salt lokalt (Uppdaterat 2012-12-18)

Normalstadgar med kommentarer

Handledning ansvarsfördelning och ekonomi

Vägledning för årsmöte

Att sitta i en lokal Saltstyrelse

Handledning för årsmötesordförande, kort

Handledning för årsmötesordförande, lång

Salts syftesparagraf – definitioner, utläggning, vision

Instruktioner till föreningar med medlemsavgift (NY 2015-08-26)

Föreningsrutiner – Medlemshantering och verksamhetsredovisning till Salt riks (2016-09-08)

Praktiska tips för att bilda Salt i en SvK församling (2017-10-18)

Info till föräldrar om varför barn ska vara med i Salt (uppdaterad 2017-12-20)

 

Avtal


Hyresavtal Salt och EFS

Övrenskommelse mellan Salt och EFS

Förslag på överenskommelse mellan lokal Salt-förening och församling_EFS-förening (2017-10-18)

 

Tips och idéer


Familjegudstjänst med Saltfest (Boliden)
Agenda
Salt-demo
Kreativ dagordning
Enkel revisionsberättelse

 

Familjefest med Salt och blandat (Sävar)
Agenda
Beskrivning och utvärdering

 

Fettisdagskväll med Saltårsmöte (Bergsbyn)
Hur vi gjorde och hur det gick

 

 

Andakt


Andaktsmaterialet Sackaios och Jesus för scoutkåren

Andaktshäfte där vi får lära känna Jesus, få böneinspiration och lära känna scouternas scoutlag.

Andaktshäfte

 

 

Övrigt


DataRap
Saltföreningen ska rapportera statistik över antalet medlemmar, åldrar och kön. Om föreningen har scouter gäller en annan ålderssammanställning för dessa. Flera andra rapportbehov kan finnas, t ex vill EFS-riks veta hur många deltagare som finns i olika gruppverksamheter.Nu finns ett verktyg, DataRap, som räknar ut all statistik. Man behöver bara skriva in medlems- och deltagaruppgifterna på ett ställe. Det kan dessutom skapa adresslistor, e-postlistor, etiketter, bekräftelselistor, medlemskort och till och med närvarokort för kommande termin. För att använda DataRap måste man ha programmet Microsoft Excel. Tre olika versioner finns. Programmet finns för nedladdning på Salt Västerbottens hemsida.