Organisation

Salt består av självständiga lokalföreningar som är anslutna till Salts riks- och regional nivå. På regional nivå kan man även vara med som enskild medlem. För äldre EFS:are och andra sympatisörer finns möjlighet att gå med i en stödförening som är knuten till Salt riks och som har en medlemsavgift på 200 kr per år. Bli stödmedlem genom att skicka ett mejl!

Den regionala nivån sammanfaller med EFS-regionerna, men har egna styrelser eller råd.

På riksplanet i Salt finns dels styrelsen och dels Salts kansli. Mer information om vilka som sitter i styrelsen hittar du här. Kontaktuppgifter till de som jobbar på kansliet hittar du här. 

Salt har knappt 8000 medlemmar fördelade på ca 140 föreningar. Totalt finns det dock uppemot 20 000 barn och ungdomar i Salts och EFS verksamhet. De personer som finns i Salt är med i olika sammanhang såsom barngrupper, scouter, körer, ungdomsgrupper mm. Salt arrangerar också läger för barn och unga. Exempel på läger är LivskraftPatrullriks och lägret Avtryck i samband med EFS och Salts årskonferens mm.

För barnen driver Salt och EFS projektet Barn i alla länder – BIAL.

Ladda ner en grafisk översikt över Salts organisation här!

Ladda ner stadgarna för Salt riks här!

Ladda ner normalstadgarna för Salt på lokalplan här!