Ung i mission

 EFS_intmission_UngIMission_facebookevent

Längtar du efter att testa nya vatten? Skulle du vilja lära dig mer om mission och lära känna kristna i andra länder? Vill du att din kristna tro ska göra skillnad för din omvärld? 

Då vill vi inbjuda dig till mötesplatsen Ung i mission som arrangeras av EFS internationella avdelning tillsammans med Salt. Du får lära dig om Kristi världsvida kyrka och om mission som ett uttryck för Guds kärlek till den här världen. Du får också vara med och påverka, uppleva och göra skillnad i utbyte med kristna syskon i andra länder och olika delar av Sverige.

IMG_0953

Internationell mission i EFS och Salt – mission som livsstil

När EFS bildas i mitten av 1800-talet är det hungersnöd i Sverige, och väckelse! Människor längtar efter förvandlade liv. Hos EFS finns ett stort mod att nå vidare med evangeliet också utanför Sveriges gränser. Trots faror och nöd sänds missionärer ut och på dessa platser finns idag stora växande kyrkor. Idag vill EFS på ett särskilt sätt stötta kyrkan där människor förföljs på grund av sin tro och där få är kristna. Salt är en missions- och pionjärrörelse som vill se unga leva missionellt – vara ljus och salt – och rusta unga i lärjungaskap och ledarskap.

Ung i mission har en längtan om mission som är:

  • en livsstil; som är hållbar, äkta och som är integrerad i vardagslivet snarare än ett projekt vid sidan om. Mötet med Jesus påverkar hela livet.
  • innerlig; helhjärtad, Jesus-centrerad och kallelsemedvetenhet.
  • holistisk; där hela människan berörs med konkreta uttryck som gör skillnad såsom vittnesbörd, rättvisefrågor och skapelseansvar.
  • relationell och långsiktig; med en personlig relation till syskon runt om i världen som är ömsesidig, ödmjuk och respektfull. Leva som ”global kristen” i den världsvida kyrkan.
  • pionjär; som är beroende av Gud, modig och spränger gränser.

Upplägg & innehåll

Mötesplatsen är utformad dels som en grupp kopplad till EFS internationella avdelning där internationella avdelningen får både lyssna in ungas röster och dela kunskap och erfarenheter, dels som ett forum för unga i Salt att på ett konkret sätt bli delaktiga i kristen mission. 

För vem?: du som är mellan 16 (gymnasiet) och 26 år och kan stämma in i längtan för Ung i mission (ovan), att leva som ”global kristen”

Tid?: vi planerar att förlägga kommande träffar till våren 2025 och inför det att nå ut lokalt/regionalt under hösten 2024. Planen är en utlandsresa sommaren 2025.

Vad?: På träffarna kommer det vara workshops utifrån olika teman där du både får lära dig och bidra.

  • Teman som tas upp är bland annat: evangelisation och diakoni, rättvisa och hållbarhet samt hur vi jobbar med missionssatsningar, särskilt där kyrkan är liten och förföljd.
  • Det kommer besök av gäster med erfarenhet inom olika teman och från EFS systerkyrkor och samarbetsorganisationer.
  • Mellan träffarna har gruppen kontakt via digitalt forum.
  • Utifrån ditt lokala sammanhang och på Salt och EFS riks kan du vara med i satsningar för att engagera fler att leva mission i vardagen utifrån tanken att vi är “globala kristna”.
  • Möjligheten finns för gruppen att följa med på en resa till någon av EFS systerkyrkor i ett annat land.
Niklas Eklöv håller workshop om påverkansarbete för rättvisa och fred.

Niklas Eklöv håller workshop om påverkansarbete för rättvisa och fred.

Howard Maujo, Malawi, medverkar i samtalet om kyrkans uppdrag i klimatarbete.

Howard Maujo, Malawi, medverkar i samtalet om kyrkans uppdrag i klimatarbete.

Dr Lisa Choudrie medverkar direkt från Indien och hon talar om att vara Jesu vittnen på sjukhuset i Padhar.

Dr Lisa Choudrie medverkar direkt från Indien och hon talar om att vara Jesu vittnen på sjukhuset i Padhar.

Anmälan & kostnad 

Skicka en intresseanmälan till: Sofia Svensson som är handläggare för Ung i mission, sofia.svensson@efs.nu

Skriv och berätta kort om dig själv, ort och ålder samt om du har ett nuvarande engagemang i lokal EFS-/Salt-sammanhang och vad du önskar lära dig mer om och bli delaktig i gällande mission.

Vi återkommer så snart som möjligt med mer info om start! Hör gärna av er om besök eller material till er ungdomsgrupp eller unga vuxna-sammanhang i höst. 

 

Kostnad för träffarna: 500 kr inkl boende, mat & fika, undervisning och material samt resa till träffarna. För utlandsresan tillkommer kostnader på ca 7500 kr. 

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar, kontakta:

Sofia Svensson, handläggare för Ung i mission, sofia.svensson@efs.nu, 072-401 24 40 eller

Salt-koordinatorn i ditt distrikt eller region: http://salt.efs.nu/region/ 

Ledare är Erik Johansson och Sofia Svensson.

Ledare är Erik Johansson och Sofia Svensson. Under 2024 vikarierar Niklas Eklöv för Erik.