Ung i mission

 EFS_intmission_ungimission (1)

Längtar du efter att testa nya vatten? Skulle du vilja lära dig mer om mission och lära känna kristna i andra länder? Vill du att din kristna tro ska göra skillnad för din omvärld? 

Nu finns en ny mötesplats som EFS internationella avdelning bjuder in till tillsammans med Salt. Du får lära dig om Kristi världsvida kyrka och om mission som ett uttryck för Guds kärlek till den här världen. Du får också vara med och påverka, uppleva och göra skillnad i utbyte med kristna syskon i andra länder och olika delar av Sverige.

 

De trodde och vågade – internationell mission i EFS och Salt

Sedan EFS start på mitten av 1800-talet, då det var både väckelse och hungersnöd i Sverige, har det funnits ett missionshjärta och stort mod att nå vidare med evangeliet till nya platser. Trots faror och nöd har missionärer fortsatt att sändas ut ända tills idag, och människor har bett och gett av vad de har för missionen. EFS har nu etablerade nära relationer och samarbeten i Indien, östra och norra Afrika samt Mellanöstern. Salt vill ha en pionjäranda och som namnet säger vara ljus och salt som kyrka och i samhället. 

Med en längtan om mission som är:

  • en livsstil; som är hållbar, äkta och som är integrerad i vardagslivet snarare än ett projekt vid sidan om. Mötet med Jesus påverkar hela livet.
  • innerlig; helhjärtad, Jesus-centrerad och kallelsemedvetenhet.
  • holistisk; där hela människan berörs med konkreta uttryck som gör skillnad såsom vittnesbörd, rättvisefrågor och skapelseansvar.
  • relationell och långsiktig; med en personlig relation till syskon runt om i världen som är ömsesidig, ödmjuk och respektfull.
  • pionjär; som är beroende av Gud, modig och spränger gränser.

Upplägg & innehåll

Mötesplatsen är utformad dels som en grupp kopplad till EFS internationella avdelning där internationella missionssekreteraren får både lyssna in ungas röster och dela kunskap och erfarenheter, dels som ett forum för unga i Salt att på ett konkret sätt bli delaktiga i kristen mission. 

För vem?: du som är ungdom och ung vuxen (runt 15-25 år) som är intresserad av mission och att leva som “global kristen” 

Tid?: under 2022 träffas vi tre tillfällen; 29-30 januari i Uppsala, 27-29 maj på EFS och Salts årskonferens och 7-9 oktober i Uppsala, däremellan kommer ett par digitala träffar att hållas.

Vad?: På träffarna kommer det vara workshops utifrån olika teman där du både får lära dig och bidra.

  • Teman som tas upp är bland annat: evangelisation och diakoni, globala rättighetsfrågor och hållbarhet samt hur vi jobbar med missionssatsningar. Det kommer vara med gäster med erfarenhet inom olika teman och från EFS systerkyrkor och samarbetsorganisationer.
  • Mellan träffarna har gruppen kontakt via digitalt forum, det sker viss egen läsning och reflektion.
  • Utifrån dina lokala förutsättningar och även vad som sker på Salt och EFS riks så ges utrymme för dig som deltagare att vara med i satsningar som uppmuntrar och hjälper fler att leva mission i vardagen utifrån tanken att vi är “globala kristna”.
  • Möjligheten finns för gruppen att följa med på en resa till någon av EFS systerkyrkor i ett annat land.

Anmälan & kostnad 

Gå till anmälningsformuläret och svara på några frågor om vem du är och ditt intresse för mission. Antagning kommer att ske löpande under hösten 2021, så tveka inte att anmäla dig! Vi har ett tak på 10 personer denna första omgång. 

När du är antagen till gruppen kommer du att bli kontaktad med mer information om program och upplägg.

 

Anmälan är nu stängd. Kontakta Sofia Svensson om du är intresserad av att veta mer! Ny grupp startar höstterminen 2023 till sommaren 2024.

 

Kostnad: för 3 träffar 1 år är 500 kr inkl boende, mat & fika, undervisning och material samt resa till träffarna. För dig som följer med på utlandsresa tillkommer kostnader. 

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar, kontakta:

Sofia Svensson, inspiratör för EFS internationella mission och Barn i alla länder (Bial), sofia.svensson@efs.nu, 072-401 24 40 eller

Salt-koordinatorn i ditt distrikt eller region: http://salt.efs.nu/region/