I Trygga Händer

ITH Logga med märke

Vi i Salt och EFS är stolta över att få arbeta med utbildningen I Trygga Händer (ITH). Genom en endagskurs och material för den lokala verksamheten rustar vi våra ledare i att skapa trygga miljöer för barn och unga.

 

Om I Trygga Händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för sammanhang som möter barn och unga. Syftet är att förebygga olika former av övergrepp – sexuella, fysiska, psykiska och andliga.
Kursen ger kunskap om barns och ungas situation idag och delar verktyg som hjälper den lokala verksamheten att forma trygga miljöer.
Materialet har tagits fram av Frälsningsarmén, som nu har arbetat med det i över 20 år. Flera kristna samfund använder upplägget och över 10 000 personer har gått kursen i Sverige.

 

Kursdag för ledare

I Trygga Händer är upplagt som en kursdag. Genom föreläsningar, samtal och fallstudier får vi lära oss att:

 • Identifiera olika former av övergrepp
 • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i vår verksamhet
 • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

Kursdagen är till för ledare som möter barn och unga i sitt sammanhang. I slutet av dagen ges tillfälle att påbörja arbetet med att göra en handlingsplan för den egna verksamheten. Den som går kursdagen uppmuntras att göra det vart tredje år för att hålla ämnet levande.

 

Stöd till föreningen

I Trygga Händer är ett sätt för Salt och EFS att satsa på våra ledare och vara ett stöd i uppgiften att möta barn och unga. Vi vet att denna resurs har efterfrågats och därför vill Salt och EFS tillsammans göra den tillgänglig för alla föreningar. Arbetet samordnas av rikskansliet och varje region arrangerar några kursdagar per år, ledda av licenserade kursledare inom EFS. Däremellan finns det personer i organisationen att kontakta för rådgivning.

 

För scoutledare

Inom Scouterna finns en motsvarande kurs som heter Trygga möten. Vi uppmuntrar våra scoutledare att gå kursen I Trygga Händer i första hand då det blir en erfarenhet som vi delar i hela rörelsen.

 

Behov att rusta oss

Vi ser ett stort värde av kursen I Trygga Händer, bland annat för att:

 • Trygghet för våra barn och unga är vår uppgift och prioritering.
 • Materialet vilar på en kristen grund och tar upp ett andligt perspektiv.
 • Vi behöver förstå vad som påverkar barn och ungas utsatthet och mående.
 • Vi har ett ansvar för hur barnen i vår verksamhet bemöts av både vuxna och av andra barn i gruppen.
 • Vi vill kunna uppmärksamma om barn som kommer till vår verksamhet verkar fara illa.
 • Erfarenheter har visat att inget sammanhang är skyddat från risk för övergrepp.
 • Kursens är en hjälp för ledaren att vara trygg, att inte stå ensam och att veta vart man kan vända sig om svåra situationer uppstår.
 • Forskning visar på betydelsen av trygga vuxna i barnens omgivning. Vi vill stärka det mandat vi har att göra en skillnad för de barn och unga vi får förtroendet att möta.

 

Mer information om I Trygga Händer

Läs mer på Frälsningsarméns hemsida: fralsningsarmen.se/i-trygga-hander
För information om kommande kurstillfällen, kontakta gärna din regions Salt-koordinator.

För frågor och funderingar kontakta:

AnnaHelena Lindberg
Barn- och familjekoordinator
Salt – barn och unga i EFS
018-430 25 80

 

Jour under sommaren:

Monica Arndt
Tf generalsekreterare
Salt – barn och unga i EFS
018-430 25 84, 0721-58 00 84

Helene Lundgren
Personalchef EFS
018–430 25 04,  072-4008782

 

Tillsammans formar vi trygga miljöer för barn och unga i Salt och EFS!