Medvandrare

 – att växa tillsammans i lärjungaskap

 

Det finns många utmaningar för kyrkan och kristna i vår tid. Vi lever i en kontext och ett samhälle där generationerna lever mer och mer åtskilda, vi gillar olika, gör olika, umgås olika och pratar olika. Kyrkan har länge varit en plats där man trots denna trend fortsatt att dela livet åldrar emellan, men tyvärr verkar ålderssegregeringen på många håll ha smugit sig in också i kyrkan.

I ljuset av bland annat dessa utmaningar har det de senaste åren vuxit fram en längtan och en vilja från både yngre och äldre att hitta former för olika generationer att mötas. Salt, EFS och Equmenia, Equmeniakyrkans barn och ungdomsorganisation, har utifrån den längtan tillsammans tagit fram ett resursmaterial för de som två och två, jämnåriga eller i olika åldrar, vill dela livet och tron vid några tillfällen under en termin.

Resursmaterialet består av ett häfte med olika delar. Delarna är tänkta att beröra sådant som kan ge lite kött på benen samt sådant som kan vara bra att tänka på. I slutet av häftet finns även konkreta förslag på tre träffar som man kan utgå ifrån för att kunna köra igång.

 

medvandrare-20-produktbild

Köp häftet här!

 

 

Vill du läsa mer?

Normisjon och Acta i Norge har arbetat längre med medvandrarskap. Klicka här för att komma till Actas hemsida.