Internationellt

För den här världens skull

I Salt får man upptäcka sina gåvor och en möjlighet att använda dem i sitt naturliga sammanhang. Genom pionjäranda och en vilja att tänka nytt skapas en tillåtande kultur.

Det är en skapande gemenskap där man får bearbeta sina egna livsfrågor. Man vet vem man tror på och sträcker sig mot ett liv som liknar Jesus. Ett liv med integritet och lugn mitt i en orolig värld.

Det finns en självklar frimodighet att dela med sig av sin tro och sitt liv med andra. Trovärdigheten är förankrad i livsstil och vandring med Jesus.

Dessa barn och ungdomar finns överallt i samhället där de lyser med sina liv och är salt för sina medmänniskor. Det finns en djup förankring i att vara älskad av Gud som ger trygghet och mening. Man är medveten om sin kallelse och bidrar med den till att Guds rike växer. Mission och evangelisation är hjärtefrågor och prioriteras i arbetet.

– Ur Salts vision

 

Tänka globalt – Agera lokalt

Mission är en del av kyrkans identitet och är Guds uppdrag till hela världsvida kyrkan för att nå vidare med de goda nyheterna! Salt och EFS vill öka kunskapen om och engagemanget för mission. Oavsett om det sker i Sverige eller internationellt, om du reser ut eller engagerar dig lokalt, så är allt pusselbitar i det stora uppdraget. I kontakt med kristna syskon i andra länder ges nya perspektiv på kyrka, ett missionellt kristet liv samt samhälle och globala frågor.

Salt och EFS vill också uppmuntra till att ge till de missionsprojekt som vi åtagit oss att stödja ekonomiskt hos våra systerkyrkor och partners. Missionen behöver bärare både i bön, pengar och tjänstvilliga händer. För barnen i vår rörelse finns Barn i alla länder, BIAL . På den här sidan vill vi ge resurser och visa på möjligheter för dig som är ungdom och ung vuxen.

Livet-i-föreningen-featured-image

Resurser

Är du intresserad av mission och internationella frågor? Vill du få nya perspektiv på det kristna livet och den globala kyrkan i mötet med syskon från andra länder? Här ges tips och guidning till dig och ditt sammanhang.

Volontärprogrammet-featured-image

Ung i mission

Global kristen? Ung i mission är en mötesplats där du får lära dig om mission utifrån ett globalt perspektiv, och utforska en livsstil och vandring med Jesus förankrad i Guds kärlek till dig och hela världen.

outreach-featured-image

Resor och praktik

Här får du information om utlandsresor för grupper både på riksplan och i distrikten/regionerna. EFS praktikantprogram ger dig möjlighet att lära känna en internationell systerkyrka/partner och prova din kallelse inom missionens tjänst.