Den lokala Salt-föreningen är grunden för Salt som organisation. Med en Salt-förening får ni en ram för att organisera er barn- och ungdomsverksamhet, få driva scouting inom Salt Scout och få bidrag från Salt och kommunen. Under den här fliken finns information och material som är bra för dig som antingen vill starta eller som redan driver en Salt-förening.

Protokollhjälpen

En hjälp att skriva protokoll.

Föreningsstatistik

Nu är det dags att rapportera in föreningsstatistiken för lokala Saltföreningar runtom i hela landet. De uppgifter vi från rikskansliet vill ha in handlar primärt om hur många medlemmar föreningarna har haft, men vi är även intresserade av vad ni gjort under året!

Livet-i-föreningen-featured-image

Material för livet i föreningen

Stadgar, tips för att söka bidrag, närvaroblanketter, medlemslistor, verksamhetsberättelse, mallar, tips och idéer. Allt det och annat du kan behöva för att driva saltföreningen hittar du här!

Starta-saltförening-featured-image

Starta en Salt-förening

Allt för dig som undrar varför du ska starta en saltförening och hur du går till väga.

Resurspärmen-featured-image

Resurspärmen

I Resurspärmen är en sammanställning av så gott som allt du som ledare/engagerad behöver för att kunna driva en saltförening. Resurspärmen skickas ut till alla nya saltföreningar men finns också digitalt här.  Allt från EFS och Salts organisation till underlag för strategiskt tänk kring barn- och ungdomsarbete 2010-talets värld.

Medvandrare-featured-image

Medvandrare

Ett resursmaterial om att två och två växa tillsammans i lärjungaskap.