Statistikrapport

Statistikrapport

Hög tid att rapportera!

Senast den 31 januari ska all statistik från Saltföreningarna vara inrapporterad till distrikten. I december skickade vi därför ut de aktuella statistikblanketterna till alla lokala Saltföreningar. Blanketterna finns även att ladda ner här.

Som underlag för rapporteringen är det viktigt att det finns korrekt ifyllda medlemslistor med personuppgifter på alla medlemmar i Saltföreningen. Dubbelkolla därför gärna att datum för namnunderskrift (måste ske under 2012) eller betalning av medlemsavgift finns med!

Och STORT TACK för din insats – den betyder mycket för att barn och unga i Sverige ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus! Nya normalstadgar för lokalföreningar i Salt