Årskonferens, årsmöte och proposition

avtryck14

Välkommen till EFS och Salts årskonferens i Hässleholm 29 maj – 1 juni!

Under fyra dagar så samlas EFS och Salt gemensamt för att fokusera och utrustas för ytterligare ett år. Årskonferensen har tre delar, en barnkonferens (upp till 14 år), ungdomslägret Avtryck (15-20 år) och en vuxenkonferens från 20 år och uppåt. Anmäler dig gör du här!

På fredagen  den 30 maj har Salt sitt årsmöte. Till årsmötet får varje saltförening skicka minst två ombud (Läs mer här). På årsmötet beslutas om styrelsen har lett Salt på ett bra sätt under 2013 och de stora dragen för vad Salt ska göra under 2014-2015 bestäms i verksamhetsplan och budget. Dessutom behandlas ett förslag från styrelsen om namnändring av , en sk proposition. På den här sidan kan du ladda ner och läsa propositionen och alla andra årsmöteshandlingar!
Glöm inte att säga till din ordförande att du vill vara ombud!

På lördagen den 31 maj håller EFS sitt årsmöte. Även här kan man vara ombud men då från sin EFS-förening. Läs mer här!