Kom till Salts årsmöte 2015!

Kallelse Salts årsmöte 2015 web

Den 15 maj 2015 håller Salt riks sitt årsmöte i Umeå. Årsmötet är en del av programmet på EFS och Salts årskonferens.

 

Förslag på vad årsmötet ska besluta om (motioner) ska vara inne senast 15 mars. Gäller förslaget en ändring i stadgarna (Salts grunddokument) ska förslaget vara inne sedan 15 feb. Skicka förslagen till:

Salt – barn och unga i EFS
Box 23001
75023 Uppsala

eller: salt@efs.nu

Taggat med: ,