Rikskollekt till Salt den 10 maj

Söndagen den 10 maj 2015 tas det i Svenska Kyrkans församlingar upp kollekt till Salt och Credo.

Salt-rikskollket-2015

Alla önskar vi det bästa för våra barn. Jesus själv säger: ”Låt barnen komma till mig.” I Salt verkar vi för att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.


Ett konkret sätt som detta sker på är genom Soul Children som Salt är svensk huvudman för. Soul Children är ett körkoncept för tweens (11-16 år) där tro, sång och gemenskap vävs ihop. Förhoppningen med Soul Children är att en åldersgrupp som ofta faller mellan stolarna ska få känna sig hemma i kyrkan genom hela uppväxten och dessutom upptäcka glädjen i musiken.

När du ger en gåva till Salt är du med och bygger Svenska kyrkans framtid!

Ladda ner kollektcirkulär här!

Ge din gåva till Salt här!

Rikskollekten delas med Credo som jobbar med att göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad bland skolungdomar och studenter i Sverige.