Med anledning av beslutet att ställa in Patrullriks i sommar

Under förra veckan gick vi ut med beslutet att ställa in sommarens Patrullriks vilket känns väldigt tråkigt. Vi förstår att beslutet kom hastigt och att det upplevs som tidigt fattat. Utifrån det vill vi dela några av de parametrar som ligger bakom beslutet:

  • Vi är många som delar erfarenheten att hygienen på ett scoutläger inte är bra och det skulle kunna vara gynnsamt för smittspridning. 
  • Många barn vill inte åka utan föräldrar, särskilt vid oro vilket försvårar för familjer som annars hade skickat barnen med sina ledare och kårer. 
  • Det är delade åsikter om huruvida barn smittar och påverkas av viruset. Kan påverka både olika riskgrupper och ledare. 
  • Redan förra veckan ville föräldrar veta hur det skulle bli med lägret då de stod inför att börja vaccinera mot TBE (en vaccination som är dyrare norrut eftersom TBE inte är lika utbrett där). Det blev en ekonomisk fråga för flera familjer som vi behövde agera snabbt på. 
  • Vi fick från alla regioner indikationer på att allt fler inte ville åka med tanke på Corona vilket skulle ha slagit hårt på anmälan och på sin höjd kanske vi hade fått ihop ett halvt läger. 
  • Parallellt med detta kommer också deadline på flera trycksaker som vi inte vill trycka av ekonomiska och miljömässiga skäl om lägret inte ska genomföras.
  • Så till slut den större ekonomiska bilden. Utifrån allt det ovannämnda blev bedömningen att vi inte har ekonomisk täckning att genomföra ett Patrullriks.
  • Än så länge gäller förbud för samlingar med fler än 50 personer. Vi vet inte hur länge det kommer att gälla men med tanke på strategin att försöka trycka ut smittkurvan måste vi ta höjd för att det kan komma att gälla på längre sikt.
  • Än har vi inte sett toppen av smittkurvan enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) och man vet inte riktigt när den kommer. Att samla människor från hela landet geografiskt nära det svenska epicentret så snart efter ett stort utbrott skulle kunna innebära risk att dra med smittan för en eventuell andra våg ut i landet. 

Dessa argument har lyfts och samtalats om i både EFS ledningsgrupp och i Salts styrelse och grupperna var samstämmiga i att beslutet tråkigt nog behövde landa i att sommarens läger ställs in. Vi för nu samtal om när nästa Patrullriks kan äga rum men ber om tålamod inför att det beslutet kan dröja något eftersom det är många praktiska frågor som väger in.

Sara Edlund, lägerchef Patrullriks
Johanna Björkman, Generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS
Mia Ström, Distrikstföreståndare Mittsverige