Skatten – Något nytt är på gång!

Print

Skatten har varit till stor välsignelse under 8 år i Sverige, och nu ser Salt fram emot något nytt!

När Skatten lanserades i Sverige hösten 2012 så var det med en stor glädje över att erbjuda ett bra och pedagogiskt genomarbetat material, men det var också med en längtan att fler skulle få upp ögonen för att barnens tro är lika värdefull som de vuxnas, och att en ny syn på barnens plats, bidrag, gudstjänst och bibelns berättelser till barnen skulle få spridas bland Sveriges församlingar, oavsett material. Och det har verkligen skett mycket under dessa år. Vi har fått se att Skatten har fått vara en pusselbit i denna rörelse i hela Sveriges kristenhet, och för det är vi så tacksamma. Nu ser vi fram emot något nytt.

Under de sista åren har intresset för Skatten som abonnemang minskat, samtidigt som en ny längtan efter att möta andra behov kopplat till barn och familj har växt. Det har föranlett både samtal och bönearbete i Salt och som ett resultat av den processen tog Salts styrelse beslutet att Skatten i dess nuvarande form kommer läggas ned efter vårterminen 2020 för att frigöra både pengar och tid för andra projekt.

Så vad händer med Skatten?

Vi håller på att paketera om det material som finns på svenska så att det ska kunna vara tillgängligt för barngrupper som vill använda det. Istället för nuvarande abonnemangsform kommer vi att erbjuda paket med omkring 10 samlingar i varje. Detta kommer göra Skatten ännu mer lättanvänt och resurseffektivt. Mer praktisk information om detta kommer på skatten.nu.

Vid frågor, kontakta skatten@efs.nu.