Salts årsmöte 2021

Varmt välkommen på Salts årsmöte 2021!

Tid: 14-15 maj 2021
Plats: VoteIT

Alla föreningar anslutna till Salt har rätt att skicka minst två representanter till årsmötet för Salt – barn och unga i EFS. Där beslutar vi om de stora dragen för vad vi ska syssla med på riksnivå i Salt. Vem ska sitta i styrelsen? Hur använder vi bäst de pengar vi har? Och vad ska vi planera för att göra kommande år?

Sprid ordet och så ses!