Tillsammans i Örebro – årsmöteskonferens 10–12 maj

Välkommen till EFS och Salt riks årsmöteskonferensen 2024 som anordnas tillsammans med EFS & Salt i Mittsverige! Helgen har ledordet tillsammans. Oavsett bakgrund, språk och kultur kan kristna dela sin tro tillsammans. Vi kommer vara på en speciell plats som öppnar upp för roliga och omväxlande aktiviteter för alla åldrar samtidigt som vi möts för EFS och Salts årsmöten. 

På konferensen får vi komma närmare Jesus och varandra, i gemensamma gudstjänster och samlingar men också uppdelade i barn- och ungdomsspår. Lördag eftermiddag har vi utomhusaktiviteter av många olika slag tillsammans, alla åldrar. Bland annat så underhåller Mr Goran med showen Gospel Magic och lär ut cirkuskonster! Vi har då också med oss både Reach och KRIK.

Kom hela familjen! Det kommer att erbjudas ett speciellt föräldraseminarium och en plats där föräldrar kan gå undan med de allra yngsta barnen. 

konferensens hemsida finns all information om program för barn- och ungdomsspåren och praktiska saker. Anmälan öppnar i april!

Här finns information som rör Salts årsmöte och påverkanstorg. I år anmäler Salt-föreningens ordförande de ombud som föreningen har valt, och det räknas som fullmaktsgranskning. En separat anmälan görs alltså till konferensen, och gäller barn och ungdomar.

Vi ses i Örebro!

arskonferens2024