Ny generalsekreterare utsedd för Salt

Ny-Generalsekreterare

Salts styrelse beslutade i helgen att det blir Johanna Björkman som i höst efterträder Olof Edsinger som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Johanna är född 1988 och har god förankring inom både Salt och EFS. Hon är uppvuxen i EFS Norrfjärden utanför Piteå och har efter socionomexamen vid Umeå universitet arbetat med det regionala ungdomsarbetet i EFS Västerbotten. Hon har även suttit med i både Salts och EFS riksstyrelser. Sedan hösten 2013 arbetar hon på Salts rikskansli.

– Johannas erfarenhet och längtan efter att utrusta barn- och ungdomar till ett lärjungaskap som håller hela livet, hennes fokus på människan och hennes organisatoriska förmåga gör henne väl kvalificerad för denna tjänst. Det är med glädje som vi i styrelsen kallar henne till ny generalsekreterare, säger Salts styrelseordförande Charlotte Erdtman.

Salt vill utifrån sina fem ledord – Jesusrörelse, missionsrörelse, bibelrörelse, pionjärrörelse och bönerörelse – att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt är en fristående barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan med nära koppling till EFS. Organisationen har ca 7400 medlemmar i ca 125 aktiva lokalföreningar över hela Sverige.

Johanna tillträder generalsekreterartjänsten den 1 september 2014.

Här kan du ladda ner en pressbild på Johanna Björkman!

Följ Johanna Björkman på Twitter.

Salts nuvarande generalsekreterare Olof Edsinger har lett organisationen sedan bildandet 2005. Han kommer att finnas kvar på Salt riks på 40 % under hösten, främst för att fasa ut sina tidigare uppdrag och för att lämna över till Johanna.

Ladda ner pressmeddelandet här!