Dags att registrera medlemmar DIGITALT!

Det börjar nu närma sig deadline för att registrera alla Saltmedlemmar i NGO. Senast sista november vill vi att ni ska ha registrerat era medlemmar.
Tidigare i år gick ett mailutskick ut med all information till alla kontaktpersoner, men för att lättare kunna hitta kan du se allt här också! Om du är kontaktperson, men inte fått ett mail – hör av er så vi ser till att du är rätt registrerad!

Följ manualen för att se hur allt går till. Medlemsformuläret kan du som ansvarig fylla i, men det går också jättebra att skicka direkt till den som vill bli medlem i Salt!

HÄR hittar du NGO-manualen

HÄR hittar du medlemsformuläret.


Vanliga frågor (UPPDATERAT)

Hur gör man med personnummer?

För att vara medlem i Salt krävs medlemmens födelsedatum (6 siffror). Men NGO samt Scoutnet kräver 12 siffror för att kunna läggas in i deras register. Har man inte ett 12-siffrigt personnummer, lämna de sista fyra siffrorna blankt. En del kommuner kräver 12 siffror vid inrapportering.

God grund i relation till GDPR för att bli medlem?

Tillåtelse från deltagaren att bli inskriven som medlem kan göras på några olika sätt. 1. Namnteckning – att skriva in uppgifter i formuläret räknas som en handling – hur det blir det dock om det är ledaren som gör det. 2. Genom medlemsavgift. 3. Muntligt avtal genom att fråga deltagaren om den vill bli medlem och få ett jakande svar tillbaka.. Om ni redan nu använder er av medlemsavgifter och vill fortsätta med det ser vi ingen anledning till att sluta. Detta är helt frivilligt hur man lägger upp detta, huvudsaken är att någon av dessa tre finns med.

Vad blir nästa steg?

Sms-snurra! Vårt nästa steg är att skapa en sms-snurra som gör att man kommer kunna fortsätta sitt medlemskap endast via att svara på ett sms. Bra va?!

Men GDPR då?

Salt och EFS har en personuppgiftspolicy där vi sammanställt våra regler för att säkra våra medllemmar och deltagares uppgifter. Denna policy gäller även vårt medlemsregister. För att kolla in personuppgiftspolicyn klicka här: Salts personuppgiftspolicy

Vem har behörighet i medlemsregistret?

Som ansvarig har endast du behörig att komma åt din förenings medlemslista. Detta innebär att det blir ännu mer viktigt att meddela oss när ni byter kontaktpersoner i föreningarna. Det är helt okej att dela användaren på flera personer. Viktigt är dock att alla som använder systemet ska följa vår personuppgiftspolicy, som ni hittar här: Salts personuppgiftspolicy

Alla barn har inte telefon och mail, hur gör vi då?

Vi kräver inte att varje medlem ska ha egen telefon och e-post, utan detta är valfritt. Om detta finns är det dock en fördel att skriva in dess uppgifter, eftersom de möjliggör för oss att automatiskt kunna skicka ut en förfrågan om att förlänga sitt medlemskap även under nästa år. Det är också möjligt att skriva in målsmans telefonnummer och e-post om det skulle underlätta. Samtycke från förälder för barn under 13 år är inte ett krav från vårt håll eftersom vi som ideella föreningar samlar in personuppgifter i syfte att söka statsbidrag. Syftet ligger därmed inte i linje med paragrafen Informationssamhällets tjänster, som kräver samtycke från förälder för barn under 13 år.

Hur får jag ut årsrapporten?

När som helst kan du som ansvarig få ut listor på uppgifter du behöver till olika rapporter. Du kan välja vilka uppgifter som är nödvändiga och sedan skriva ut, eller spara ner på din dator. Även här vill vi belysa vikten av att inte lämna ut onödiga uppgifter, och att hela tiden se till att de inte hamnar i fel händer.