Information om förnyelse av medlemskap i NGO

Sedan år 2020 har Salt – barn & unga i EFS sina medlemmar i medlemsregistret NGO|PRO. Varje år behöver man förnya sitt medlemskap för att fortsätta vara medlem i Salt. Det senaste året har vi erbjudit medlemmarna att själva kunna förnya sitt medlemskap genom att klicka på länken i ett sms-utskick från Salts nationella kansli. Den Salt-medlem som har sitt mobilnummer i NGO|PRO får en gång per år ett sms från Salt med en uppmaning om att förnya sitt medlemskap i sin Salt-förening.

 

Den 29 april är det dags för sms-utskicket! Följande meddelande kommer att stå i sms:et: 

“Hej, nu är det dags att förnya ditt medlemskap i Salt-föreningen. Kanske har du varit med i scouter, Soul Children, söndagsskola, ungdomsgrupp, läger eller någon annan verksamhet där du blivit medlem. För att förnya medlemskapet för 2022 följer du länken nedan. 

(länk kommer bifogas här i sms:et)

/Salt – barn & unga i EFS”

 

I sms:et finns en länk, som varje barn/ungdom ska trycka på. De kommer då till den här sidan:
aktivera medlemskap


Den som vill vara medlem i flera föreningar måste aktivera medlemskapet för alla sina föreningar, genom att välja föreningen och sedan trycka “aktivera”. Om man inte aktiverat medlemskapet kommer vi efter några veckor att skicka ut ytterligare ett sms och därefter ett mail till de som har mailadresser registrerade i NGO|PRO. 

Vårt fokus i Salt är att barn och unga ska få lära känna Jesus. Vi vill, i allt vi gör, jobba för det. En stor del av det arbete vi gör är möjligt på grund av bidrag från staten och regionerna som vi får för varje registrerad medlem. Att förnya sitt medlemskap hjälper alltså Salt, både nationellt och regionalt, att fortsätta vara Salt och arbetet för Jesus genom att fortsätta göra material, läger och konferenser och mycket mer. 

 

Andra fördelar är att varje medlem får rätt att påverka rörelsen och får lära sig vad en demokratisk förening är, Salt vill att varje barns och ungdoms röst ska få bli hörd i vår rörelse. Vi vill även med denna sms-förnyelse underlätta för er ledare i lokalföreningarna. Om medlemmarna förnyar sitt medlemskap via sms behöver ni inte fylla i några listor eller manuellt aktivera varje medlemskap i NGO|PRO. Om alla medlemmar finns registrerade vid årsskiftet underlättar det även för årsrapporteringen då vi har all den information vi behöver förutom föreningens årsmötesprotokoll. 

Om ni har någon ny i er verksamhet (kul!), så kan de fylla i formuläret nedan för att bli medlem. Skicka gärna ut denna länk så kan alla barn och unga själva gå med i Salt. https://efs.ngopro.com/pfs/memberregistrationSalt

/Salt – barn & unga i EFS