Välkommen på scoutlägret Patrullriks – anmälan öppen t.o.m. söndag 30 april

Logo_rost
Patrullriks 2023 i Mjösjöliden 30/7- 5/8, snart ses vi där!
 
Det är fyra läger i ett: familjebyn, scoutbyn, tonårsbyn och seniorbyn.
Vi tror att vi har mycket att dela med varandra över alla åldrar! T
emat för årets läger är ”Rotad” utifrån Ef 3:14-21. ”Vi ska stå fasta och vara rotade i Kristus”. 
 
Du behöver inte vara invigd scout, men redo för lägerliv för att komma på lägret. De allra flesta på scoutbyn är redan med i en patrull och scoutkår för att ha förberett sig väl inför lägret. Kontakta gärna din region/ditt distrikt om du har frågor kring detta.
 
All information om hur anmälan går till finns på Patrullriks hemsida.

 
Som rörelse finns flera möjligheter att vara med och bära vårt största läger! Du kan vara med och:
  • sprida information om Patrullriks. 
  • be för lägret, att alla som kommer dit ska få en känsla och upplevelse av Jesus. 
  • arbeta som funktionär eller ledare (kontakta Läko eller din region/distrikt)
  • ge en gåva till lägret som bärs av missionsmedel.
  • sponsra genom ditt företag.På www.patrullriks.nu finns anmälningslänk och information om lägret samt kontaktuppgifter till lägerkommittén, Läko.
Vi ses i Mjösjöliden!