Nytt märke för

Nytt-märke-för-EFS-Scout

, bildades 1988 som en sektion i KFUK-KFUMs Scoutförbund. var en del av EFS organisation fram till att Salts bildades 2005. Från 2010 och framåt har den svenska scoutkartan ritats om och de fem tidigare scoutförbunden har omorganiserats till ett Scouterna Sverige med olika samverkansorganisationer. I jan 2013 övergick från att vara en sektion inom KFUK-KFUMs scoutförbund till att vara en egen samverkansorganisation till Scouterna Sverige. Under alla dessa år har märket för sett likadan ut. Salt inledde under 2013 arbetet med att ta fram en ny grafisk profil i vilken finns med för att förtydliga kopplingen mellan Salt och . I det nya märket finns;

  • Korset – Salt-korset. Står för det som särpräglar , tron på Jesus Kristus som vår frälsare i centrum.
  • Treklöver – Symbolen för WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) (Flickscouting).
  • Liljan – Symbolen för WOSM (World Organization of the Scout Movement) (Pojkscouting).
  • Det gula, som går igen I vår förbundshalsduk.

Kansliet och Centrala Scoututskottet har arbetet fram den nya symbolen som nu antagits av Saltstyrelsen som EFS scouts märke. Märket till scoutskjortan kommer att skickas ut till alla kårer om några veckor när det är tillverkat. Det ska placeras över vänster skjortficka och ersätter det gamla.

Taggat med: , ,