blir Salt Scout

Salt Scout

Vid Salts årsmöte i Hässleholm beslöts att Salts scoutverksamhet ”” byter namn till ”Salt Scout”. Efter lång diskussion fattades beslutet med en tydlig majoritet.

Förslaget om namnbyte väcktes på årsmötet i form av en proposition. I propositionen och under styrelsens presentation på årsmötet beskrevs flera anledningar till varför förslaget läggs fram just nu.

– Salt har funnits i nio år. Beslutet att bilda en egen barn- och ungdomsorganisation togs både av ungdomarna själva och av EFS. Men trots det behöver vi fortfarande tydliggöra både i och utanför EFS-rörelsen att Salt är just en egen organisation. Dessutom är det Salt, inte EFS, som är samverkansorganisation till Scouterna och vi behöver förtydliga gentemot föräldrar och andra att det är genom Salt som våra scouter blir scouter, säger Anders Brunnegård, scoutkonsulent på Salt.

Samtidigt är Salt väl medvetna om att det nästan alltid är EFS:are som är ledare i Salts scoutarbete, liksom att detta ofta bedrivs i EFS lokaler.

– Vi är beroende av EFS stöd för vårt scoutarbete och vi är mycket tacksamma och glada för detta. Men Salt behöver bli accepterade och uppskattade som egen organisation, skriver Salts styrelse i propositionen. I samtal om detta mellan EFS och Salts styrelser har också EFS styrelse gett sitt fulla stöd till att byta namn på scoutverksamheten. Båda styrelserna hoppas att detta kan leda till att fler Salt-föreningar bildas och att det i sin tur kan utmana missionsföreningarna att släppa över ansvar till de unga.

Utöver arbetet med att förtydliga att det är genom Salt som scoutverksamheten bedrivs har den svenska scoutkartan ritats om under de senaste två åren. Riksorganisationen Scouterna har bildats, och till denna finns i dagsläget tre samverkansorganisationer knutna. I denna omvandling har Salt blivit en egen samverkansorganisation, i stället för att som tidigare vara anslutna via KFUK-KFUMs scoutförbund. Sedan den 1 januari 2013 blir den enskilde scouten därför en scout genom Salts samverkan med riksorganisationen Scouterna. För att få kalla sig scout måste man alltså vara med i en Salt-förening – det räcker inte att tillhöra EFS. Denna strukturella förändring har också gett avtryck i det nya märke för Salt Scout som presenterades i förra numret av Budbäraren.

har funnits sedan 1988 och verksamheten fortsätter precis som förut fast med ett nytt namn.

Läs mer om Salts scoutverksamhet här!

Taggat med: ,