Vikarierande generalsekreterare, 100 %, Salt kansli, Uppsala

Under våren kommer generalsekreteraren för Salt – barn och unga i EFS att gå på föräldraledighet. Vi söker därför en vikarierande generalsekreterare med tillträde i april 2023. Vikariatet sträcker sig till hösten 2024. Vi söker dig som brinner för Salts vision och som vill anta utmaningen att leda Salt riks arbete. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av arbetet samt kvalifikationer. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och gåvor.


Om Salt

Salt – barn och unga i EFS är en ideell organisation. Salt har EFS som moderrörelse och är en organisation inom Svenska kyrkan, men arbetar även för att vara ekumeniskt öppna. Visionen för Salt är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Salt är organiserat som demokratiska lokalföreningar som sammansluts i regioner. På rikskansliet är vår uppgift är att stödja dessa nivåer och ta fram gemensamma resurser. Salts kansli har i dagsläget en personalvolym på knappt fyra heltidstjänster fördelat på sju anställda.

Om tjänsten

Generalsekreteraren för Salt har i uppgift att leda verksamheten med en genomtänkt, och med Salts intentioner överensstämmande, ideologisk och teologisk inriktning. Du driver arbetet på Salts kansli och ser till att ni går i mål med Salts olika projekt. Som arbetsledare på Salts kansli har du personalansvar och leder bland annat medarbetarsamlingar. Ditt ekonomiansvar innebär att du löpandes beslutar om ekonomiska frågor och planerar budgeten tillsammans med Salts ekonom. Du ansvarar för den huvudsakliga kommunikationen mellan Salt och EFS. I EFS ledningsgrupp representerar du Salt, utöver det leder du Salts ledningsgrupp och sitter som adjungerad i Salts styrelse som sammanträder några helger per år. Utöver detta kommer du vara Salts officiella ansikte utåt och förväntas föra organisationens talan såväl inom Svenska kyrkan/EFS och ekumeniska samlingar som utanför kristenheten, t.ex. myndigheter. I tjänsten kommer du närvara på olika arrangemang inom Salt/EFS och arbeta för att behålla och utvidga Salts nätverk. Ibland förväntas du skriva texter, hålla i andakter, predika eller på andra sätt undervisa i olika sammanhang. Salt befinner sig i nuläget i ett spännande skede av strategisk analys och att forma långsiktiga planer framåt vilket du kommer arbeta vidare med.

Vi söker dig som:

 • Har god kännedom om och ett hjärta för Salt som organisation och dess vision samt god kännedom om EFS och Svenska kyrkan, och är trygg i din egen tro och teologi.
 • Kan ställa dig bakom EFS och Salts vision och värdegrund.
 • Har flerårig ideell och/eller arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevanta områden, t.ex. frivilligorganisation eller församling.
 • Har erfarenhet av teamarbete och att driva projekt.

Personliga egenskaper:

 • God förmåga att hålla ihop trådarna, samarbeta samt att både se till dina egna uppgifter och stödja dina kollegor i deras arbete.
 • God organisatorisk förmåga och administrativ kompetens.
 • Förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
 • Social kompetens och känsla för att bygga nätverk
 • Förmåga att bemöta olika typer av människor och att vara lyhörd.
 • Hög arbetskapacitet.

Önskvärda kvalifikationer:

 • Erfarenhet av arbetsledning.
 • Relevant akademisk högskoleutbildning.
 • Erfarenhet av arbete med ekonomifrågor.
 • Erfarenhet av arbete med ungdomar lokalt.
 • Erfarenhet av arbete med läger eller konferenser.

Arbetsvillkor:

Tjänsten är placerad på Salts rikskansli i Uppsala, om inte annat avtalas. Tjänsten är ett vikariat på 100%, men exakt omfattning går att diskutera. Tillträde i april/maj 2023 eller enligt överenskommelse och arbetstiden är förtroendearbetstid. För anställningen gäller Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer.. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt. Tillsättning sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Ansökan:

Skicka en ansökan bestående av CV samt personligt brev till: Salt, Att: Alice Harlin, Box 23001, 750 23 Uppsala alt. alice.harlin@efs.nu.

Frågor:

Upplysningar om tjänsten lämnas av generalsekreterare Rebecca Stighem, rebecca.stighem@efs.nu / 072-158 00 84 alt. Salts styrelseordförande Michael Rastas, michael.rastas@efs.nu / 073-836 11 98

Facklig representant för Vision Ekumeniska är Malin Söderstjerna-Ersson, malin.soderstjernaersson@fv.vision.se, 070-34 33 777