Bial

Jesus sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte, Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. (Markusevangeliet 10:13-15). Barn i alla länder är Salt och EFS missionssatsning för och av barn. Bial verkar för att barn ska få lära känna Jesus och bli hans efterföljare, och för att barns levnadsvillkor ska förbättras.

 

Varje vecka samlar barn och vuxna in pengar till Bial i olika typer av verksamheter runt om i landet. Några gånger om året arrangeras olika typer av arrangemang i våra lokalföreningar såsom musikgala, marknad, kyrklopp och caféförsäljning för att stärka barnens mission.

 

Barn i alla länder stöttar projekt i systerkyrkor i Tanzania, Eritrea, Etiopien, Somalia, Malawi och Indien samt organisationer i Mellanöstern och Nordafrika. Tillsammans med lokala samarbetsorganisationer i dessa länder är vi med och bidrar till att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention efterföljs. Bland annat handlar det om dövskolor i Eritrea, utbildning för utsatta barn i Etiopien, och diakonalt arbete i Tanzania. I Bial ingår också Skatten – på äventyr med Gud med visionen Jesus till barnen i Sverige.

 

EFS och Salt vill genom insamling till Bial arbeta för att barn ska få höra talas om Jesus, få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli delaktiga i kristen mission. Detta vill vi göra genom konceptet Barn i alla länder (Bial).

Genom Bial vill EFS och Salt:

  • ge barn i Sverige ökad kunskap om och stärkt engagemang för mission utifrån ett globalt perspektiv.
  • att barn får lära sig om barns rättigheter och livssituation i olika länder.
  • ge barn möjlighet att genom sin egen insamling vara med och göra världen bättre för barn

 

Läs mer på Bial:s hemsida.

Köp profilprodukter i Salts webbutik.