BIAL

Jesus sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte, Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. (Markusevangeliet 10:13-15). Barn i alla länder är Salt och EFS missionssatsning för och av barn. BIAL verkar för att barn ska få lära känna Jesus och bli hans efterföljare, och för att barns levnadsvillkor ska förbättras.

Varje vecka samlar barn och vuxna in pengar till BIAL i olika typer av verksamheter runt om i landet. Några gånger om året arrangeras olika typer av arrangemang i våra lokalföreningar såsom musikgala, marknad, kyrklopp och caféförsäljning för att stärka barnens mission.

Barn i alla länder stöttar projekt i Tanzania, Eritrea, Etiopien, Malawi, Indien samt Mellanöstern och Nordafrika. Tillsammans med de lokala kyrkorna i dessa länder är vi med och bidrar till att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention efterföljs. Bland annat handlar det om dövskolor i Eritrea, utbildning för utsatta barn i Etiopien, barn- och mödrahälsovård i Indien och diakonalt arbete i Tanzania. I BIAL ingår också SKATTEN – på äventyr med Gud med visionen Jesus till barnen i Sverige.

 

BIAL vill:

  • stärka det kristna missionarbetet för barn
  • ge barn ökad kunskap om mission
  • låta barn lära sig om barn i olika länder och verka för kristen samhörighet
  • att alla barn ska ha möjlighet att gå i skolan och att de får hjälp när de blir sjuka
  • att tillsammans verka för en bättre värld för barn.

Läs mer på BIAL:s webbplats.

Köp profilprodukter i Salts webbutik.