Hemmakonceptet

Barn och ungdomar tillbringar mycket tid hemma. Betydligt mer tid där än i kyrkan. Det är hemma det händer! Det är där de nära familjerelationerna har möjlighet att växa, det är där vi bråkar, skrattar och lever. Det är där vi formas och det är där vår tro får växa och levas ut. Just därför vill vi ge församlingar och föräldrar, ja alla vuxna som möter barn och ungdomar, redskap till att leva ut den kristna tron i hemmet.


Här på sidan hittar du resurser för dig som möter barn och ungdomar i församlingen (t.ex. präst, barn- och ungdomsledare eller frivillig ledare) och för dig som möter barn hemma (t.ex. förälder eller annan vuxen).

 

Navigera på sidan:

Hemmatid
Hemmasnack
Hemmakyrka

 

Hemmakonceptet i församlingen

Vi riktar vår familjesatsning mot kyrkan och församlingen. För vi tror att kyrkan har en väldigt viktig uppgift i att stötta föräldrarna i att ge den kristna tron vidare till sina barn. Barn och ungdomar vistas betydligt mer i sina hem än i kyrkan, men ändå upplever många föräldrar att det är kyrkan som är bäst lämpade till att förmedla tron. Vi tror att det blir som allra bäst när kyrkan stöttar familjen och när kyrkan och familjen samarbetar.

 


 

hemmatid-rubrik

hemmatid-familj-parHemmatid är kortlekar med färdigformulerade samtalsfrågor som på ett kreativt sätt sänker tröskeln för att kunna mötas och samtala.

Hemmatid kommer i två olika varianter – en för familjen och en för par. De säljs separat och består av 110 frågor vardera. Ett verktyg för att bygga goda relationer genom att samtala och ställa nyfikna frågor till varandra!

Hemmatid har tagits fram i samarbete med Bibeln idag.

 

 

Hemmatid i församlingen

Hemmatid kan användas vid alla tillfällen när ni som församling vill att människor ska prata och lära känna varandra: vid kyrkkaffet, i ungdomsgruppen, vid besöket på äldreboendet eller när personalen har teambuilding. Den är särskilt bra för att uppmuntra de så viktiga generationsöverskridande samtalen och kan med fördel delas ut som gåva till familjer i er församling.

 

Hemmatid i hemmet

Många familjer upplever att det är svårt att få tid till meningsfulla samtal. Hemmatid vill vara en hjälp för att skapa dessa dyrbara tillfällen. Och det behöver inte vara komplicerat! Varför inte börja med att lägga några kort på bordet vid middagen, ta med kortleken på bilfärden eller använda den på spelkvällen?

 

Läs mer!

 

hemma-knapp-2

 

 


 

hemmasnack-rubrik

 

 

hemmasnack_omslagBarn är superhjältar när det gäller att vara nyfikna och ställa frågor. Det vill vi uppmuntra! Att ställa frågor om den kristna tron gör att man får upptäcka den själv och testa om den håller. Men som förälder är det inte alltid lätt att veta vad man ska svara på dessa frågor som kommer i tid och otid. Därför föddes podden Hemmasnack: för att ge föräldrar verktyg för att prata tro med sina barn och för att uppmuntra barn att ställa frågor. Både barn och vuxna kan ha glädje av att lyssna på podden, tillsammans eller enskilt.

 

Hemmasnack i församlingen

Barn kommer till kyrkan med många och stora frågor som rör tron. Kanske kan vi själva tänka tillbaka på när vi som barn fick vara med i ett vuxensamtal och tas på allvar? Det betyder så mycket! Vi kan också läsa i Bibeln om när Jesus som 12-åring fick samtala med lärarna i templet. Utmaningen kan vara att som pastor, förälder eller ledare ha utrymme och redskap för att svara på dessa frågor. Genom Hemmasnack vill vi uppmuntra till att ta barns frågor på allvar och ge församlingen verktyg för dessa viktiga samtal. Kanske vill ni uppmuntra barn- & ungdomsledare att lyssna på podden som fortbildning? Kanske kan ni använda den i en föräldraträff? Eller varför inte arrangera en “podd-afton” där barn och vuxna får ställa frågor till teologer och ledare i er församling?

 

Hemmasnack i hemmet

Vi hoppas att den här podden kan vara en inspiration för dig som förälder och ge redskap för att prata tro i hemmet. Kanske känner du att du inte har alla svar? Med Hemmasnack vill vi ge dig möjlighet att själv fundera över vad du tror på och hur du på ett bra sätt kan prata tro med ditt barn. Men lika viktigt är det att uppmuntra barnen att ställa sina frågor, till vuxna i sin närhet eller till podden. Lyssna gärna på podden tillsammans och samtala om huruvida ni håller med poddgänget. Eller skicka in er fråga så kanske den kommer med i nästa avsnitt.

 

Läs mer!

 

hemma-knapp

 

 


 

hemmakyrka-rubrik


hemmakyrka_omslag_1Bibeln är grunden i vår tro. Det är där vi får lära känna Gud och få näring till vår vardag. Men att hitta tid att läsa bibeln är inte alldeles enkelt, och att läsa tillsammans som familj kan vara en ännu större utmaning. Med Hemmakyrka vill vi göra det lite lättare. Och tänk vad mycket nytt vi kan upptäcka i texten när var och en får komma med sitt perspektiv! Hemmakyrka är en metod för bibelläsning som öppnar upp bibeln och dess berättelser för hela familjen och som passar både den som varit kristen länge och den som möter bibelns berättelser för första gången. Hemmakyrka uppmuntrar till bibelläsning och till en personlig relation med Jesus!

 

Hemmakyrka i församlingen

Hemmakyrka passar att använda i t ex hemgruppen där barn och unga finns med eller i kyrkans egna arbete med barn och ungdomar. Man kan använda materialet i sin helhet eller hämta inspiration från det och använda valda delar.
Materialet fungerar även att använda i t ex konfirmationsarbete.
Boken innehåller sju samlingar, med tips på fler bibeltexter som passar väl att använda metoden på. En samling består av mat/fika, lek, bön, bibelläsning och samtal – allt med möjlighet att anpassa efter ålder på deltagarna.

 

Hemmakyrka i hemmet

Hemmakyrka passar att använda i familjen när ni vill läsa bibeln tillsammans eller om ni har en hemgrupp där barn och unga finns med. Boken innehåller sju samlingar som på ett kreativt sätt gör att alla kan bidra i samtalet. En samling består av mat/fika, lek, bön, bibelläsning och samtal – allt med möjlighet att anpassa efter ålder på deltagarna.

 

Läs mer!

 

hemma-knapp-2