Protokollhjälpen

På den här sidan kan du få hjälp med det här att skriva protokoll.

 

Årsmöte lokalförening

Mall för Protokoll årsmöte lokalförening (PDF)

Mall för Protokoll årsmöte lokalförening (DOCX)

Mall för Protokoll årsmöte lokalförening formulär (DOCX)

 

Styrelsemöte

Exempelprotokoll styrelsemöte Salt lokalförening (DOCX)