Sydöst-Sverige

Kontakt:

Lucas Mellergård
Salt-koordinator
Tel: 0470-262 48 eller 072-092 61 48
lucas.mellergard@efs.nu

Regionens hemsida: www.efs.nu/sydost

 

Saltföreningar i Sydöst-Sverige