Västerbotten

Kontakt:

Magdalena Sandberg
Distriktskonsulent med barn-, konfirmand- och familjeuppdrag i södra länsdelen
Tel: 090-12 58 22
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Birgitta Bergner
Distriktskonsulent med musik- och scoutuppdrag
Tel: 090-12 58 72 eller 072-707 68 98
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

Anders Brunnegård
Vik Distriktskonsulent med barn-, konfirmand- och familjeuppdrag i norra länsdelen samt konferens- och utvecklingsfrågor (75%)
Tel: 070-615 35 46
anders.brunnegard@efsvasterbotten.se

Distrikts hemsida: www.efsvasterbotten.se/salt

 

Saltföreningar i Västerbotten