Västerbotten

Kontakt:

Magdalena Sandberg
Distriktskonsulent med barn-, konfirmand- och familjeuppdrag i södra länsdelen
Tel: 090-12 58 22
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Anna-Maria Niemann Björk
Distriktskonsulent med barn-, konfirmand- och familjeuppdrag i norra länsdelen 
070-615 35 46
anna-maria.niemann-bjork@efsvasterbotten.se

Birgitta Bergner
Distriktskonsulent med musik- och scoutuppdrag
Tel: 090-12 58 72 eller 072-707 68 98
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

Oscar Richardsson
Distriktskonsulent med ungdomsuppdrag (deltid)
090-12 58 49, 070-397 04 21
oscar.richardsson@efsvasterbotten.se

Distrikts hemsida: www.efsvasterbotten.se/salt

 

Saltföreningar i Västerbotten