Västsverige

Kontakt:

Saltkoordinator med inrikting barn och scout

Elin Wikström
Mobil: 076 019 24 62
Tel: 033 10 31 71 ankn.3
E-post: elin.wikstrom@efs.nu

Saltkoordinator med inriktning ungdom

Sebastian Holmgren
Mobil: 072 312 31 71
Tel: 033 10 31 71 ankn.2
E-post: sebastian.holmgren@efs.nu

 

Saltföreningar i Västsverige