Dokument och filer

För att det ska bli lite mer överskådligt har vi delat upp de filer som finns att ladda ner på sex rubriker:

Livet i föreningen som innehåller medlemslistor, stadgar, handledningar för det lokala arbetet etcetera.

Scoutfiler som innehåller scoutloggor och andra filer som har med scouting att göra.

Årsmöteshandlingar som innehåller protokoll, verksamhetsredovisningar samt verksamhetsplaner från Salts tidigare årsmöten.

Blanketter för ersättning för utlägg och reseersättning.

Brevutskick från Salts riks som innehåller pappersutskicken Salt gör till de lokala föreningarna.

Nyhetsmail från Salt riks, ett arkiv med alla de nyhetsmail som skickats ut från Salt riks.

Loggor som innehåller både scout- och saltlogotyper