Dokument och filer

För att det ska bli lite mer överskådligt har vi delat upp de filer som finns att ladda ner på sex rubriker:

 • Livet i föreningen
  innehåller medlemslistor, stadgar, handledningar för det lokala arbetet etc.
 • Scoutfiler
  innehåller scoutloggor och andra filer som har med scouting att göra.
 • Årsmöteshandlingar
  innehåller protokoll, verksamhetsredovisningar samt verksamhetsplaner från Salts tidigare årsmöten.
 • Blanketter
  för ersättning för utlägg och reseersättning.
 • Loggor
  som innehåller både scout- och saltlogotyper