Ansök ur Saltfonden

För att ansöka ur SaltfondenMikro krävs:

 1. Ansökan på speciell blankett
 2. Projektbeskrivning
 3. Budget

I projektbeskrivningen skall följande vara med:

 • Mål. Svarar på frågan vad ni vill med projektet. Målet ska finnas med genom hela projektplaneringen och är därför väldigt viktig.
 • Syfte med målet. Varför tycker ni detta mål är så viktigt?
 • Målgrupp. Vilka vänder ni er till? Åldersgrupp, geografisk grupp, social grupp etc.
 • Tidsplan. Projektets tidtabell med tydlig början och slut.
 • Personligt engagemang. Vilka är möjligheterna för det personliga mötet och kontakten i projektet.
 • Metod & Strategi. Genomförandet. Vad ska ni göra och hur ska ni göra det?
 • Projektledning. Vilka kommer att konkret leda och arbeta med projektet?
 • Förankringen. Hur ser den lokala förankringen ut? Vilka känner till projektet?`
 • Räckvidd. Vilka kommer att nås av projektet? Lokalt? Nationellt? Globalt?
 • Information. Hur ser informationen om projektet ut? Finns det en informationsplan?
 • Utvärdering. Hur kommer utvärderingen och dokumentation av projektet att ske?

Andra saker att tänka på innan man börjar:

 • Hur pass väl stämmer detta överrens med saltföreningens övriga mål?
 • Finns det – vid behov – lokaler?
 • Finns erfarenheter från liknande projekt att tillgå?
 • Hur ser rekryteringsunderlaget ut? Blir det konkurrens från andra föreningar/verksamheter på något sätt?
 • Finns det ledare med tillräcklig kunskap och erfarenhet ?
 • Kommer den ordinarie verklsamheten att påverkas på något sätt (positivt/negativt)?
 • Finns det möjlighet att fortsätta verksamheten med egna resurser efter projekttidens slut?
 • Stämmer projektets mål och arbete med de regler och intentioner som Saltfonden har?

 

Liten ordlista!

Målgrupp: De människor som projektet riktas till, t.ex. ungdomar i ett visst område eller barn i söndagsskolan.

Nollbudget: Inkomsterna och utgifterna behöver vara lika stora.

Referent: Person som bekräftar att satsningen är seriös och att pengarna kommer att användas till uppgivet syfte.

Saltförening: Den lokala Saltföreningen, vanligen knuten till en EFS-förening.

Saltmedlem: Är den som skrivit på medlemslista i Saltföreningen eller på en Saltverksamhet och signerat med namnteckning eller alternativt betalat medlemsavgift. Vissa Saltdistrikt har nätverksföreningar.

Uppföljning: Förklarar vad projektet/satsningen kommer att innebära även efter avslutad projekttid eller genomförd aktivitet för de personer som är med, för sammanhanget de finns i eller där projektet genomförs. T.ex. musikalen barngruppen visar upp i skolorna i staden kommer att följas upp med att de som ser den bjuds in till barnverksamheten i kyrkan.

Har du frågor?

Här hittar du kontaktuppgifter till oss!