Vad är Saltfonden?

I Salt finns visionen att varje barn och ungdom ska få utrymme att upptäcka sina gåvor och uppmuntras till att använda dem i sitt sammanhang. Salt vill vara en pionjärrörelse där vi vågar tänka nytt och där vi skapar en tillåtande kultur. Vi vill släppa fram kreativiteten och uppmuntra viljan och kallelsen att själva få bidra till att Guds rike får växa, i Sverige och övriga världen.

SaltfondenMakro är sedan 2011 vilande. Det finns därför bara möjligheter att söka pengar ur SaltfondenMikro och SaltfondenLäger.

Salts syfte är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi vill ge näring åt en tro som håller i vardagen. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. För att kunna genomföra projekt med samma syfte kan det ibland behövas ett extra ekonomiskt tillskott.
Salt får statsbidrag tack vare allt lokalt arbete som sker i vårt land och att en del av dessa pengar ska finansiera Saltfonden är självklart för det ger en möjlighet för lokala Saltföreningar att kunna göra små och stora satsningar. Ett ekonomiskt bidrag kan göra att visionen äntligen blir förverkligad!
Ur Saltfonden ges inte bidrag till resor i samband med praktik, volontärtjänst eller utbildning. Salt & Salts styrelse förbehåller sig rätten till fri prövning.

Har du frågor?

Här finns kontaktuppgifter till oss!