Centrala Scoututskottet

Salt Scouts Centrala Scoututskott (CSU) består av representanter från distrikten samt en ledamot från Salts styrelse och en tjänsteman från Salts kansli. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor.

 

Daniel Forsberg (Ordförande) : Vice ordförande Salts styrelse

Daniel Forsberg (Ordförande)

Vice ordförande Salts styrelse

dafo96@live.se
Olle Rosenius (Sekreterare) : Ledamot Salts styrelse

Olle Rosenius (Sekreterare)

Ledamot Salts styrelse

olle.rosenius@gmail.com
Jonathan Häggbom-Holmlund : Ledamot Salts styrelse

Jonathan Häggbom-Holmlund

Ledamot Salts styrelse

jonathanhaggbom@hotmail.com
Inga-Britt Johansson : Norrbotten

Inga-Britt Johansson

Norrbotten

ingabritt.johansson@efs.nu
Maud Granberg : Västerbotten

Maud Granberg

Västerbotten

maud.granberg@hossjo.net
Vakant : Mittnorrland

Vakant

Mittnorrland

info@efsmittnorrland
Magnus Lennartsson : Mittsverige

Magnus Lennartsson

Mittsverige

magnus.lennartsson@efsmittsverige.org
Jakob Axelsson : Västsverige

Jakob Axelsson

Västsverige

jakob_axel@hotmail.com
Albin Sjölund : Västsverige

Albin Sjölund

Västsverige

albin.sjolund@gmail.com
Josefine Jakobsson : Sydöst-sverige

Josefine Jakobsson

Sydöst-sverige

jg@hogsby.net
Vakant : Sydsverige

Vakant

Sydsverige

dk@efssyd.org