Centrala Scoututskottet

Salt Scouts Centrala Scoututskott (CSU) består av representanter från distrikten samt en ledamot från Salts styrelse och en tjänsteman från Salts kansli. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor.

 

Inga-Britt Johansson : Norrbotten

Inga-Britt Johansson

Norrbotten

inga-britt.johansson@efsnorrbotten.nu
Josefine Jakobsson : Sydöst-sverige

Josefine Jakobsson

Sydöst-sverige

mosseboscout@hotmail.com
Petrus Halvarsson : Ledamot Salts styrelse

Petrus Halvarsson

Ledamot Salts styrelse

petrus_halvarson@hotmail.com
Susanna Jerlström : Mittsverige

Susanna Jerlström

Mittsverige

jerlstroms@hotmail.com
Vakant : Mittnorrland

Vakant

Mittnorrland

info@efsmittnorrland
Vakant : Sydsverige

Vakant

Sydsverige

dk@efssyd.org
Maud Granberg : Västerbotten

Maud Granberg

Västerbotten

090-21022