Centrala Scoututskottet

Salt Scouts Centrala Scoututskott (CSU) består av representanter från distrikten/regionerna samt ledamöter från Salts styrelse. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor.

 

Daniel Forsberg (Ordförande) : Vice ordförande Salts styrelse

Daniel Forsberg (Ordförande)

Vice ordförande Salts styrelse

dafo96@live.se
Olle Rosenius (Sekreterare) : Ledamot Salts styrelse

Olle Rosenius (Sekreterare)

Ledamot Salts styrelse

olle.rosenius@gmail.com
Jonathan Häggbom-Holmlund : Ledamot Salts styrelse

Jonathan Häggbom-Holmlund

Ledamot Salts styrelse

jonathanhaggbom@hotmail.com
Inga-Britt Johansson : Norrbotten

Inga-Britt Johansson

Norrbotten

ingabritt.johansson@efs.nu
Maud Granberg : Västerbotten

Maud Granberg

Västerbotten

maud.granberg@hossjo.net
Vakant : Mittnorrland

Vakant

Mittnorrland

info@efsmittnorrland
Magnus Lennartsson : Mittsverige

Magnus Lennartsson

Mittsverige

magnus.lennartsson@efsmittsverige.org
Jakob Axelsson : Västsverige

Jakob Axelsson

Västsverige

jakob_axel@hotmail.com
Albin Sjölund : Västsverige

Albin Sjölund

Västsverige

albin.sjolund@gmail.com
Josefine Jakobsson : Sydöst-sverige

Josefine Jakobsson

Sydöst-sverige

jg@hogsby.net
Vakant : Sydsverige

Vakant

Sydsverige

dk@efssyd.org