Scoutledarutbildning

 

SKA UT: En bra grundkurs för blivande scoutledare är Equmeniascouternas Ska´Ut-kurser. Liksom Salt Scout bedriver de ”Scouting på kristen grund”. Anmälningstiderna varierar men är under mars-april i huvudsak.

 

Scouterna folkhögskoleutbildningar: Riksorganistionen Scouterna (som Salt är medlemmar i) driver Scouternas Folkhögskola Scoutledarutbildningar. Genom de regionala utbildningsgrupperna kan man önska sig en kurs, alternativt söka i kurskatalogen efter planerade kurser.

 

Trygga möten: Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som startade 2005. Målet är att Scouterna ska vara tryggt, säkert och fritt från övergrepp. Vi arbetar för detta genom ledarutbildningen ”Trygga Möten” samt genom att erbjuda stöd och rådgivning till kårer och föräldrar om någon utsätts för övergrepp. Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga Möten.

Uppmana och uppmuntra alla ledare men framför allt era ungdomar att gå ledarutbildningar.