Amanda ska vikariera som generalsekreterare!

Som EFS barn- och ungdomsförbund gör Salts generalsekreterare sitt bästa för att säkerställa rörelsens framtid. Därför kommer Johanna Björkman vara föräldraledig från augusti 2018. Under hennes föräldraledighet kommer Amanda Vadian vikariera som generalsekreterare.
Amanda är 27 år, uppvuxen i Uppsala och kom till tro genom konfirmation och efterföljande Livskrafts-läger. Idag bor Amanda i Stockholm och är medlem i Betlehemskyrkan. Hon är utbildad retorikkonsult och uppskattad förkunnare. Under det senaste året har hon arbetat som distriktskonsulent, ansvarig för Salt, i distriktet Mittsverige.
– Från styrelsen är vi väldigt glada över denna lösning, säger ordförande Jonatan Janerheim. Amanda har god kännedom om Salt, ett visionärt driv och en kort startsträcka.
– Det känns läskigt men också jättespännande att få gå in detta, säger Amanda.
Var gärna med i bön för Amanda, för Johanna och för Salt.

Följ med på äventyr i Burma i januari!

Outreach-2015-burma

I början av januari anordnar Salt en Outreach till Burma. Outreachen är en möjlighet att ta nya steg i tron, fördjupas i böneliv och lärjungaskap och upptäcka nya sidor av den kristna trorn genom att möta syskon i en annan kultur.

I Burma har Salt ett arbete med en organisations om heter Disciple Making Mission (DMM). De arbetar pionjärt med engelskaundervisning, församlingsplantering samt ett litet företag som tillverkar grindar i huvudstaden Yangoon i Burma.

2-16 januari finns nu möjligheten för dig som är 20 år eller äldre (ingen övre gräns!) att till självkostnadspris (ungefär 6000kr) resa till Yangoon för att möta, bidra och få växa.

Låter det intressant?

Läs mer om hur du ansöker här!

Ny generalsekreterare utsedd för Salt

Ny-Generalsekreterare

Salts styrelse beslutade i helgen att det blir Johanna Björkman som i höst efterträder Olof Edsinger som generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Johanna är född 1988 och har god förankring inom både Salt och EFS. Hon är uppvuxen i EFS Norrfjärden utanför Piteå och har efter socionomexamen vid Umeå universitet arbetat med det regionala ungdomsarbetet i EFS Västerbotten. Hon har även suttit med i både Salts och EFS riksstyrelser. Sedan hösten 2013 arbetar hon på Salts rikskansli.

– Johannas erfarenhet och längtan efter att utrusta barn- och ungdomar till ett lärjungaskap som håller hela livet, hennes fokus på människan och hennes organisatoriska förmåga gör henne väl kvalificerad för denna tjänst. Det är med glädje som vi i styrelsen kallar henne till ny generalsekreterare, säger Salts styrelseordförande Charlotte Erdtman.

Salt vill utifrån sina fem ledord – Jesusrörelse, missionsrörelse, bibelrörelse, pionjärrörelse och bönerörelse – att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt är en fristående barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan med nära koppling till EFS. Organisationen har ca 7400 medlemmar i ca 125 aktiva lokalföreningar över hela Sverige.

Johanna tillträder generalsekreterartjänsten den 1 september 2014.

Här kan du ladda ner en pressbild på Johanna Björkman!

Följ Johanna Björkman på Twitter.

Salts nuvarande generalsekreterare Olof Edsinger har lett organisationen sedan bildandet 2005. Han kommer att finnas kvar på Salt riks på 40 % under hösten, främst för att fasa ut sina tidigare uppdrag och för att lämna över till Johanna.

Ladda ner pressmeddelandet här!